گالری 2 ◂ سید اصغر سعادت میرقدیم
سید اصغر سعادت میرقدیم- اصفهان -مدرسه ملاعبدالله که خوابگاه طلاب بود و کلاس های درس در مدرسه ذوالفقار داخل بازار مسقف ،برگزار می شد-ایام جنگ وموشک بار