گالری 2 ◂ سید اصغر سعادت میرقدیم
سید اصغر سعادت میرقدیم-حوزه علمیه لاهیجان_در کنار یکی از طلاب که اهل رودسربود_سال های اول طلبگی