گالری 2 ◂ سید اصغر سعادت میرقدیم
سید اصغر سعادت میرقدیم- در حجره مدرسه علمیه لاهیجان_تقریبا 1368 در مدرسه علمیه لاهیجان_در حجره