در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی ست
300 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

جاده های خوفناک , عکس جاده های خطرناک , جاده های صعب العبور و وحشتناک

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی ست


آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست

گو بر تو باد تا    غم افتادگان    خوری

در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند

اقرار    بندگی کن و    اظهار چاکری

در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی ست

آن بِه کز این   گَریوه    سبکبار بگذری

یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است

ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری

نیل مراد بر حسب فکر و همت است

از شاه نذر خیر   و   ز توفیق یاوری

حافظ غبار فقر و قناعت ز رُخ مَشوی

کاین خاک   بهتر از  عمل کیمیاگری

حافظ علیه الرحمه

*گَریوه :یعنی گردنه-  گردنه  و راه دشوار وخطرناک

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/
وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما

***نسیم معرفت***