ابوبصیر چه کسی بوده ؟!!!
1254 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان
به نام خدا

تذکر

( یک خواب جالب)

در شب شنبه به تاریخ 31 /  5 / 1394  برابر با هفتم ذی القعده 1436 ه ق در نیمه های  شب  در عالم خواب بین اینجانب سیداصغرسعات میرقدیم  و جناب حجت الأسلام آقای حمید عبد سرمدی گیلانی  و جناب حجت الأسلام کریم نوروزی لاهیجی  گفتگویی درباره  ابوبصیر که از اصحاب باقِرین علیهما السلام است ، صورت گرفت. بنده درباره عظمت این شخصیت بزرگوار وجایگاه علمی او برای جناب آقای حمید عبدسرمدی گیلانی  بیان می کردم وایشان با دقت گوش می دادند وچیزی در رد ویا اثبات نمی گفتند ولی جناب آقای کریم نوروزی لاهیجی اشکال می کردند و قبول نداشتند که ابو بصیر چنین جایگاه وعظمتی داشته باشد.  به نظر می رسد که  شاید از جهتی حق با آقای کریم نوروزی بوده ،چون اول باید مشخص شود که مراد از ابوبصیر که از اصحاب باقِرین علیهما السلام  می باشد ،  کدامیک از شخصیت هایی است که این  کنیه ( ابوبصیر) بین آنها  مشترک می باشد؟ البته اشکال آقای کریم نوروزی  (در عالم خواب ) هیچ منافاتی با آنچه که بنده درباره عظمت جناب ابوبصیر می گفتم ندارد چون بیان بنده درباره ابوبصیری بود که  (از اصحاب باقِرین علیهماالسلام) بوده  نه ابوبصیر مطلق و بدون قید  اگرچه در اصطلاح رجالی ودر منابع روایی  وقتی که ابوبصیر به نحو مطلق گفته می شود ، مراد از آن  ابوبصیری است که اصحاب باقِرین علیهما السلام  می باشد. در هرصورت این خوابی که  درتاریخ فوق الذکر دیدم سبب شد که درباره این شخصیت بزرگوار بیشتر تحقیق نمایم.

والسلام

سیداصغرسعادت میرقدیملیث المرادی، ابن البختری المرادی ابوبصیر، ابو بصیراصغر نیز گفته شده. از اصحاب امام باقر و صادق و کاظم علیهم السلام از بزرگان و اجله اصحاب ائمه علیهم السلام است در روایاتی از امام صادق (ع) به عنوان یکی از پرچم داران دین معرفی شده است. در روایتی فرمود اصحاب پدرم (امام باقر) باعث زینت و افتخارند-زنده و مرده آنها- زراره و محمد بن مسلم و از جمله لیث بختری و برید عطبی اینها برپا کنندگان قسط و عدل و راستی هستند.
علامه -ره -در خلاصه بعد از ذکر روایتی که امام صادق (ع) متواضعان درگاه خدا را بشارت به بهشت داده و برید عطبی و ابوبصیر ایث بن البختری المرادی و محمد بن مسلم و زراره را به عنوان اهل بهشت و نجباء و امین خدا بر حلال و حرامش شمرده و فرموده اگر اینها نبودند آثار نبوت منقطع می شد و نشانه های دین از بین می رفت. علامه بعد از ذکر این روایت کلام بن غضائری را نقل کرده و فرموده ابوبصیر به نظر من مورد اطمینان است به خاطر حدیثی که ذکر شد و کلام ابن غضائری موجب لعن نمی شود. در هر صورت سخن محکمی که بتواند معارضه کند با کلام امام صادق و توثیقات علما وجود ندارد نکته دیگر آن است که ابوبصیر مشترک است بین دو یا سه نفر. یکی همین لیث بختری که ذکر شد، دوم یحیی بن قاسم الاسدی، ابوبصیر الاسدی این فرد در بعضی از کلمات اصحاب رجال تضعیف شده و نسبت تخلیط (انحراف از حق، مخلوط کردن حق و باطل)به او داده شده.
در بعضی از موارد بین ابوبصیرمرادی و اسدی خلط شده. در بعضی از منابع یحیی بن القاسم الاسدی جزء افراد شمرده شده که اصحاب اجماع بر صحت آنها کرده اند و در منبع دیگر لیث البختری اسدی آمده و همین خلط بین ابوبصیرها سبب بعضی نسبت ها به ابوبصیر معروف شده است. نسبت «مخلط» (قاطی کردن، خلط بین حق و باطل) در کلام اصحاب به یحیی بن ابی القاسم داده شده و نه به ابوبصیر مشهور و شاید اشتراک کنیه سبب این مشکل شده است. نکته دیگر اشتراک یحیی بن القاسم، بین یحیی ابن ابی القاسم که کنیه او ابی بصیر استو نابینا بوده و اسم پدر او اسحق و از اصحاب امام باقر و کاظم علیها السلام بوده و یحیی بن ابی القاسم الخداء که واقفی بوده و از اصحاب امام باقر و کنیه او ابوبصیر نبوده و یحیی بن القاسم که در سال 150 هجری فوت کرده و نمی توانسته واقفی باشد زیرا واقفی کسی است که بر امام هفتم توقف کرده باشد بعد از وفات امام هفتم ایشان را امام غائب بداند و امام هفتم در سال 183 رحلت کرده اند.
ابوبصیر یکی از اصحاب اجماع است که اجماع بر صحت حدیث و فقه اوست. صاحب مستدرک گفته مقصود از ابوبصیر یحیی بن القاسم الاسدی است. ولی هم چنان که گفته شد در بعضی از منابع به جای اسدی لیث البختری آمده است. در بعضی ذکر شده که ابوبصیر مشترک بین 4 نفر است. 1- لیث بختری 2- عبدالله بن محمد الاسدی 3- یحیی بن قاسم 4- یوسف بن حارث لکن گفته شد که غیر از لیث بختری و اسدی فرد دیگری کنیه ابوبصیر ندارد. در هر صورت لیث بختری (ابوبصیر) مشکلی ندارد و اخبار زیادی در مدح او وارد شده و کلام ابن غضائری نمی تواند معارضه کند با اخبار مدح ضمن این که خود ابن غضائری تصریح به وثاقت او در حدیث کرده است, لکن با ید توجه داشت که وثاقت ابو بصیر دلیل بر صحت تمامی روایات وی نمی باشد بلکه راویان دیگری که در سلسله سند حدیث واقع شده اند نیز باید مورد بررسی واقع شود در صورتی که انان نیز ثقه باشند روایت صحیح خواهد بود .

ابوبصیر کیست؟!! ( ویکی شیعه)


** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجیhttp://quran.porsemani.ir/node/2914

http://nasimemarefat.parsiblog.com/
وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما