پیشگویی های (شاه نعمت الله ولی) در قصیده اش و حاشیه هایی بر آن
335 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

نعمت الله کرمانی(شاه نعمت الله ولی)

پیشگویی های  (شاه نعمت الله ولی) در قصیده اش  و حاشیه هایی بر آن

*****کلیک کنید(گَنجوُر) به فتح واو(گَنجوَر)هم درست است.

.....................................................

....................................................

در خراسان و مصر و شام و عراق

فتنه      و      کارزار        می بینم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما

***نسیم معرفت***