گاهی نگاه حسودان اثر کند
261 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

دوبیتی ناقابل از بنده تقدیم شما

گاهی نگاه حسودان اثر کند


بدخواه به چشم عداوت نظرکند

گاهی  نگاه  حسودان  اثر   کند

سوره اَلنّاس وَ الفَلَق مکرر بخوان

 هر کس که غفلت نماید ضررکند

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما

***نسیم معرفت***