کدام دروغ روزه را باطل می کند؟!!
233 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان


 کدام دروغ روزه را باطل می کند؟!!


در روایتی از ابوبصیر که یکی از یاران دانشمند امام صادق (علیه السلام) می‌باشدآمده است:

روزی در محضرحضرت نشسته بودیم که فرمودند:

« گاهی یک دروغ روزه روزه داری رابگشاید» عرض کردم: کدامیک از ماست که چنین کاری از او سربزند؟

فرمود: « آن دروغ که تو گمان کردی منظور نیست، همانا آن دروغی که روزه را باطل می‌کند، ذروغ بستن به خدا ورسولش و ائمه اطهار(علیهم السلام) است» [1]

یکی از مبطلات روزه که با زبان صورت می‌گیرد اینکه یک سخن یا عملی را به پیامبر و اهل بیت (علیهم السلام) ربط دهیم در صورتی که آن سخن از ایشان بیان نشده است. بطوری که مراجع تقلید در رساله عملیه خود در این مورد می‌فرمایند:

دروغ بستن عمدی به خدا وپیامبر وائمه روزه را باطل می‌کندو فرقی نمی‌کند بین اینکه دروغ با گفتن یا نوشتن و یا اشاره کردن و کنایه باشد. بنابراین اگر کسی از روزه دار بپرسد آیا پیامبر چنین سخنی فرمود واو به اشاره بگوید آری، درحالی که باید بگوید نه، یابالعکس، روزه‌اش باطل می‌شود. البته اگر در مقام شوخی یالغوگویی باشدبنابر اقوی روز? او باطل نمی‌شود. [2]

در بعضی موارد روزه باطل نمی‌شود:

1ـ به اعتقاد راست بودن، مطلبی از آنان نقل کند، سپس بفهمد دروغ بوده است.[3]

2ـ اگر بخواهد یک روایتی را نقل کند اما شک دارد که راست است یا دروغ در این مورد چه کار کند؟

پاسخ: در این صورت بنابر احتیاط واجب باید از کسی که آن خبر را گفته یا از کتابی که آن خبر را نوشته است نقل نماید، لکن اگر خودش هم خبر بدهد روزه‌اش باطل  نمی‌شود.[4]

3ـ اگر کسی در ماه مبارک رمضان آیه قرآن و یا حدیث را که می‌خواهد از قول امام معصوم نقل کند غلط بخواند و قصدش این بوده صحیح بخواند لکن در ضمن خواندن متوجه می‌شود دارد غلط می‌خواند، آیا وقتی فهمید دارد غلط می‌خواند اگر ادامه بدهد روزه‌اش باطل می‌شود یا نه؟ درصورتی که متوجه نباشد حکم روزه‌اش چیست؟

پاسخ: اگرغلط خواندن موجب تغییر معنی می‌شود و آن معنی غلط را بخواهد نسبت به خدا و رسول دهد حرام است و موجب بطلان روزه می‌شود. [5]

پس یکی از مبطلات روزه، دروغ بستن به خدا وپیغمبر و اهل بیت (سلام الله علیهم) می‌باشد که این مورد را باید در ماه مبارک رمضان بیشتر رعایت کنیم که حرفی یا حدیثی را منتسب به این بزرگواران نکنیم که احتمال نقل نشدن این حدیث از ایشان باشد. که در صورت بیان این طور احادیث که از این بزرگواران نقل نشده باشد موجب بطلان روزه می‌شود.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پی نوشت:

[1]. [انما ذلک الکذب علی الله و علی الرسوله و علی ائمة صلوات الله علیهم] [اصول کافی، ج4، ص37، ح10]
[2]. [توضیح المسائل مراجع، ج1، ص935، م1596و 1601]
[3]. [توضیح المسائل مراجع، م 1598]
[4]. [توضیح المسائل مراجع، م 1597]
[5]. [استفتائات امام ج1، ص309، س18]
 

http://www.yeknet.ir/node/748075/%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%BA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF

http://nasimemarefat.parsiblog.com/?P=2

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما

***نسیم معرفت***