(آیت الله محمدی گیلانی) رئیس طلاب گیلان ومازندران
239 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

تصاویری منتشر نشده از آیت الله محمد گیلانی


(آیت الله محمدی گیلانی)رئیس طلاب گیلان ومازندران

**به گزارش «دیارباران»،  مرحوم آیت الله ایمانى گیلانى از قضات دیوان عالى کشور مى گوید: «در زمان تحصیل ما در حوزه قم، جمعى از حسودان در لباس دین، برعلیه طلاب و فضلاى شمالى دست به تبلیغات سوء زدند و شایعه کردند که طلاب این مناطق، در درس خواندن ضعیف اند. آنان کار را تا جایى پیش بردند که آیت الله بروجردى نسبت به طلاب شمالى سوءظن پیدا کرد و تصمیم گرفت امتحانى از آنان بگیرد. در آن امتحانات اغلب بزرگان فعلى شمال کشور ازجمله آیت الله گیلانى با نمرات عالى موفق و نیز از لحاظ تحصیلى درشمار افراد ممتاز حوزه جاى گرفتند و این موفقیت باعث شد تبلیغات مذکور خنثى و آیت الله بروجردى از طلاب و فضلاء این دیار عذرخواهى کند و نسبت به آنان عنایت ویژه اى مبذول دارد.

** امام خمینی به همراه سایر مراجع تقلید در راه مبارزه منفی با رژیم شاه دست به اقدامی جالب زندند. آنها برای طلاب هر استان یک رئیس انتخاب کردند تا مرجع مرافعات و مباحث قضایی طلاب همین ها باشند و دیگر طلبه ای حق مراجعه به شهربانی و سیستم قضایی رژیم شاه را ندارد. طلبه ای که از بقیه فاضل تر بود و واجد شرایط زیادی بود می توانست رئیس طلاب یک استان باشد. آیت الله محمدی گیلانی در روز 27  فروردین 1343ش به عنوان رئیس طلبه‏هاى گیلان و مازندران انتخاب گردید.(روزشمار سایت 15 خرداد)


دیار باران

http://www.diyarebaran.ir/%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D9%86%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%DA%AF%DB%8C%D9%84/

http://nasimemarefat.parsiblog.com/?P=2
وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما
***نسیم معرفت***