برو صبر و تحمل از شتر آموز
49 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

قال تعالى : أَفَلَایَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ 


آیا آنان به شتر نمى‏نگرند که چگونه آفریده شدهاست؟!

سوره اَلغاشیة آیه17.

تک بیتی از بنده تقدیم شما

برو صبر و تحمل از شتر آموز


برو   صبر   و   تحمل   از   شتر  آموز

که محنت ها به صحرا می کشد هر روز


سیداصغرسعادت میرقدیم

*******************************************************************************************

خلقت شگفت آور شتر

قال تعالى : (أَفَلَایَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ {17} وَإِلَى السَّمَاء کَیْفَ رُفِعَتْ {18} وَإِلَى الْجِبَالِ کَیْفَ نُصِبَتْ {19} وَإِلَى الْأَرْضِ کَیْفَ سُطِحَتْ {20} فَذَکِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَکِّرٌ{21} لَّسْتَ عَلَیْهِم بِمُصَیْطِرٍ {22}

 سورة الغاشیة

آیا آنان به شتر نمى‏نگرند که چگونه آفریده شدهاست؟! وبه آسمان نگاه نمی کنند که چگونه بر افراشته شده است؟! وبه کوهها نمى نگرندکه چگونه نصب و پا برجاى شده اند؟! وبه زمین نمی نگرند که چگونه پهن وگسترانیده شدهاست؟! تو پند بده ویا آورى کن چرا که تو تنها پند دهنده ویاد آورى کننده اى وبس ،تو بر آنان چیره ومسلّط نیستى.

 
گـوشـهـا:

گـوشـ‌هـایآن کـوچک و پـوشـیـده از مـوهـای پـرپـشـت و بهم چسبیده است، که باعث می شود شن وماسه داخل گوش آن نروند.
سوراخ بینی: پـوسـته مـخاطی سوراخ بینی آن سطح خیلیپهنی دارند که راه نفوذ برای شن و ماسه به داخل بینی باقی نمی گذارند، ولی نم ورطوبت لازمه هـوای تـنـفـس را از هـوا می مکند و جذب می کنند.


پلک چشم:
مژههای آن خیلی پرپشت و کیپ همدیگر هستند که باعث می شود شن و ماسه و سـنگـریـزه هـایاطـراف به درون چشم وی نـفـوذ نکنند.


پاهاى شتر:
پاهاى شتر طبعیتا دراز بودهواز تناسق خوبى برخوردار مى باشد که باعث بلند نگاه داشتن جسمش مى باشد تا که ازغبار وآلودگى زمین در امان بماند .


کف پاى شتر:
کف پهن پای آن با یک قشر شاخهای مجهز شده که باعث می شـود پای آن در شن و مـاسـه فـرو نرود. وپارا در مـقـابلماسـه هـای تیز و گرم نیز محافـظـت می کند.


معده:
روده آن سلولهای جذب آبدارد. این سـلـولـهـا قـسـمـت زیـادی از آب مـصـرف شـده مـوجود در غذای روده را جذبمی کنند و برای بدن نگه می دارند. (به این خاطر سرگین آن خیلی خشک است).

درازىگردن آن :
خداوند در قران کریم به شتر اهمیت زیاد داده است بخاطر اینکه، در نزدعربها این یک حیوان خیلى محبوب بود ، شتر گردن دراز دارد تا بتواند گیاهان دشتوصحرا که خشک و خاردار هستند را بخورد، ونیز از درختهاى بلند استفاده نماید ودرازىگردن شتر در بلند شدن از زمین به او کمک میکند . و این خود در حقیقت یک نوع سرىمى باشد که خداوند در آن خلق نموده است .تکـیه گاهـهای وی در حالت نشستن (یعنیزانوها، آرنجها، وسینه) از قـشـر کلفـتِ پوستِ مرده تشکـیل شده است. این قـشـر گرمارا خنثی می کند و باعث می شود بدن آن زخم نشود مقاومت آن در مقابل حرارت درجه حرارتبدن وی می تواند خـیـلـی تغـیـیـر کـند ضمن اینکه از پستانداران است.

حرارت بدن ویبین 34 تا 41 درجه در تغییر است. وقتی دما بالا برود دمای بدن وی نیز بالا می رود،این امر باعـث می شـودکـه تـا دمـای مـشـخصی نیازی به عرق کردن برای خنک کردن خودنداشته باشد. و در مصرف آب خود صرفه جوئی کند. داخـل دهـان آن از پوست سفـت و سخـتپـوشـیـده شـده کـه باعـث می شود بتواند گیاهان دشت و صحرا که خشک و خاردار هستندرا بخورد و زخمی نشود کوهان آن محل ذخیره انرژی است. ضمن اینکه چربی آن قشری برایمقابله با گرما نیز هست.
سطح کمر آن باریک است. که باعث می شود تابش گرم و سوزاننیم روزی خورشید، فقط به قسمت کمی از بدن وی بطور مـؤثر بـتابـد. و در شرایطتابش قبل از نیم روز یا بعد از آن که خورشید مایل می تابد، اگـر مـجـبـور باشد درآفـتـاب باشـد، رو به خـورشید و یا پـشـت به خـورشید زمین گیر می‌شود.

شتر می تواند گرمائی که خیلیاز حیوانات دیگر را نابود می کند تحمل کند.کلیه های ویقسمت زیادی از آبهای مصرف شده را دوباره پس می گیرند، (به این خاطر ادرار آن غلیظومحکم است). پوست پـشـمی آن باریک و نرم است. هم گرما را خنثی می کند و هم بدن راخنک می کند.

به همین لحاظ در بسیارى از کشورها پشم شتر با قیمت عالى
به فروش مى رسد،که از آن خیمه ویا فرشهاى مظبوط مى سازند تا درجه حرارت را کم کند .
وقـتیادرار می کند، دم خود را می جنباند تا ادرار به پـاهـا پاشیده شود. به این شکل باخیس و مرطوب کردن خود به خنک شدن خود کمک میکند. شکم وی خیلی بزرگ است. می تواند تا 200 لیتر آب بنوشد. علاوه بر آن مجراها و منابع ذخیره آب نیز دارد. که هنگامآب خوردن آنها را نیز پر می کند. مجرای خون وی در اعماق بدن قـرار نگرفـته بـلکهزیر پوست گردن وپاها و پهـلـوهـا قرار گرفته است. این باعث می شود که گرمای بدن رابیشتر به سطح بدن منتقل کند. و سـرخ رگـهـا حتی در شـرایـطـی که تقـریـباً بی آبباشند و در وضعیت تقریبی معادل یک دویست هزارم حجم واقعی خود، باز هم می تواننداکسیژن را به نقـاط مختـلف بدن منتقل کنند.

شتر در واقع برای دشت و صحرا خلقشده است. یعنی برای گرما، کـمـبـود آب، شـن و مـاسـه. کـسـانی می گـویـند دلیلیبرای وجود خدا نمیبینند. قرآن آنها را به مطالعه پدیده های طبیعی مراجعه می دهـد. انـتـخـاب شتر از میان سایر حیوانات برای مطالعه، به این معنی است که وی چیزهایخاصی دارد. بر اساس شـناختی کـه ما امروزه از بافت بـیـولـوژیکی شـتـر داریـم می بینیم که در ساختار آفرینش شتر مغز وانـدیـشـه و حساب و کتاب نهفته است، که اسرار آن را خالق آن میداند.
درحالـیکـه در گذشته مردم فکر می کردند که تحمل شتر زیاد است نه اینکه چیز خاصی در آنمی دیدند.
اهمیت شتر از نظر غذائى

 در سالهاى 1984و 1985، قاره افریقا مواجهخشک سالى شد، ودر نتیجه بسیارى از مواشى آن مناطق به هلاکترسیدند. ولکن شترهاباقى ماندند، ونیز مردمان که مصدر رزق شان شتر بود از این قحط وخشک سالى جان بهسلامت بردند. بر اساس تحقیقات منتشر شده از سوی متخصصان سازمان جهانی بهداشت، باتوجه به خواص مفید فرآورده های شتر، چندین میلیون مشتری بالقوه در جهان عرب و ده هامیلیون نفر دیگر در اروپا، آمریکا و آفریقا، باعث می شود که تولید و صدور اینفرآورده ها بازاری پر رونق را ایجاد کند.در بعضى مناطق جهان شتر به عنوان وسیلهای حمل و نقل استفاده می شود.


سفینه صحراء
شترداری به درازای تاریخزندگی عربها در شنزارهای گرم و خشک جزیره عربستان و صحراهای شمال و شرق آفریقاست . آنها در مسیر تاریخ از گوشت شترها خورده اند، از پشم و پوست آنها استفاده کرده اندو در جنگ ها و در مسیر راهها به راندن شترها پرداخته اند. سؤال اینجاست که شتراهاچرا در مقایسه با سایر حیوانات اهلی و با توجه به خاصیتهای مفید شتر، این حیواندر تمام نقاط جهان، از جمله در اورپا، کمتر مورد توجه بوده است؟! علاوه بر این،مردمان آن مناطق می گویند که کشف نفت در کشورهای عرب حاشیه خلیج که ثروتمند شدنمردم این مناطق را به دنبال داشته، انگیزه پرورش شتر در این مناطق (به عنوان یکی ازمناطق اصلی پرورش شتر) را تضعیف کرده است.
آنها می گویند با سرازیر شدن خودروهایقدرتمند بیابانگرد به این مناطق، شتر حتی به عنوان وسیله ای برای حمل و نقل نیز،جایگاه خود را از دست داده است. با تمام این اوصاف، عده زیادی در خاورمیانه بهشترداری به عنوان یک سنت نگاه می کنند و سعی می کنند به آن ادامه دهند. مسابقه شتررانى که از سرگرمی های جذاب ثروتمندان و امیرزادگان عرب است همه ساله پر رونق تر ازقبل، در چند کشور عربی برگزار می شود. پس از اینکه اینمسابقات به دلیل استفادهاز خردسالان برای شتر دوانی مورد انتقاد جامعه جهانی قرار گرفت، دست اندرکارانمسابقات شتر دوانی، از روبات بجای سوارکار استفاده کردند.


شیر شتر
ممکن استبعنوان تازه ترین اغذیه مقوی وارد بازار شود و قفسه مغازه های فروشنده مواد غذاییسالم را پر کند.
سازمان ملل خواستار فروش شیر شتر به غرب شده است. این شیر سرشاراز ویتامین ب و سی است و 10برابر شیر گاو آهن دارد. شیر شتر که کمی شورتر از شیرمعمولی است بطور گسترده ای در جهان عرب مصرف می شود و برای تولید پنیر بسیار مناسباست. برخی از مهمترین پخش کنندگان مواد غذایی برای فروش این محصول در بریتانیاابراز علاقه کرده اند. علاوه بر مواد معدنی و ویتامین، تحقیقات نشان داده که پادتنهای موجود در شیر شتر ممکن است برای غلبه بر بیماری هایی نظیر سرطان، ایدز، آلزایمرو هپاتیت ث مفید واقع شوند.

در همین حال تحقیقات برای یافتن نقش آن در کاهش تاثیردیابت و بیماری های قلبی نیز ادامه دارد. سازمان خوار و بار جهانی، بازوی اغذیهسازمان ملل متحد، از تولیدکنندگان خواسته تا فروش این محصول به غرب را آغازکنند. این سازمان امید دارد گروه های کمک کننده و سرمایه گذاران به توسعه این بازارکمک کنند. یکی از مسئولان این سازمان می گوید: "استعداد این محصول عظیم است. شیر،پول است".
یکی از مشکلات در ارتباط با این محصول که هنوز حل نشده باقی ماندهناسازگاری آن با دمای بسیار بالاست و باید برای افزایش زمان مصرف آن فعالیت هایبیشتری صورت گیرد. بعضى علماى بهداشتى گفتند "شیر شتر می تواند افزودهمفیدی برای رژیم های غذایی باشد چرا که دارای کلسیم و ویتامن ب است و از چربیکمتری نسبت به شیر معمولی گاو برخوردار است". "با این حال این شیر گران تر از شیرگاو است و مزه ای دارد که ممکن است برخی از مردم از آن خوششان نیاید.(أَفَلَایَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کَیْفَ خُلِقَتْ) آیا آنان به شتر نمى‏نگرند که چگونهآفریده شده است؟! خلقت شتر یک نوع معجزه اى بوده که خداوند متعال بنا بر عظمتخویش آفریده است تا که منکرین حق رجوع از ضلالت شان برگردند.از نگاه شکل همچون یکشىء غریب مى باشد که بیننده آن در تعجب مى أفتد.

IslamQT.Com 

اسلام-قرآن و تفسیر

http://islamqt.com/fa/show-article.php?aid=562

http://nasimemarefat.parsiblog.com/
وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما