ظالم ومظلوم
330 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

ظالم ومظلوم

ای که بر مظلومِ بیچاره جفاها می کنی

عاقبت  خود  را  گرفتار  بلا ها می کنی

سیداصغرسعادت میرقدیم

44 روش شکنجه توسط ساواک

  سایت موزه عبرت ایران(بازداشتگاه کمیته مشترک) لیستی از شیوه های شکنجه های ساواک را منتشر کرده است که بدین شرح است:


1) آخور بند

2) دست را از کتف بیرون کشیدن

3) فشار آوردن بر چشم‌ها تا این که به شدت دردناک می‌شود

4) آپولو

5) آزار دادن بچه‌های شیر‌خواره برای گرفتن اقرار از مادر و پدر

6) آویزان کردن

7) آویزان کردن صلیبی

8) اجبار متهم به ایستادن بر روی گونی خیس با پای لخت و مجروح پشت در اتاق شکنجه

9) اجبار متهم به ایستادن رو به دیوار با چشم و دست بسته

10) اجبار متهم به ایستادن و مهار یا بستن آلت وی با نخ یا طناب به دیوار یا سقف

11) ادرار کردن بر روی متهم

12) ادرار کردن در ظرف غذا به علت ممانعت از دستشویی رفتن زندانی

13) اشکلک ( خودکار را لای انگشتان فشار دادن )

14) اعدام مصنوعی (اعدام دروغین)

15) انباشتن زندانیان بر روی هم در جای تنگ

16) انداختن در داخل حوض آب

17) انواع مشت زدن

18) باز نکردن در سلول برای دستشویی

19) بر روی شکم خوابانیدن و با زانو بر پشت فشار آوردن و سر متهم را به سوی بالا کشیدن

20) پخش نوارهای موسیقی با صدای بلند

21) تبعید

22) تخت شلاق

23) تراشیدن موهای متهمین به صورت تمسخر و مختلف

24) حبس کردن در یک سلول متعفن

25) حمام

26) حوض آب

27) خاموش کردن سیگار زیر گلو و نقاط حساس بدن

28) خودکار در گوش کردن

29) دستگیری خانواده به همراه متهم توأم با هتاکی و کتک زدن

30) سوزانیدن بدن بوسیله میله و سیخ

31) سیلی زدن

32) شکنجه روحی و روانی جهت شکستن مقاومت زندانی

33) ضربه بر سر زدن

34) قفس داغ

35) قلقلک دادن کف پا

36) کشیدن ناخن با انبردست

37) گذاشتن پا لای در و شکستن آن

38) گرفتن وکشیدن موی سر زندانیان

39) لگد زدن

40) محروم نمودن زندانیان از استحمام

41) مشت زدن (کوبیدن)

42) نمک پاشیدن روی زخم

43) هتاکی

44) وادار به عرعر کردن و زندانی دیگر را وادار کردن که دنبال او برود و آنگاه هر دو را با شلاق زدن


http://tnews.ir

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما