فریاد آتش جهنم واهل آن از دست ریاکاران
327 بازدید
تاریخ ارائه : 5/9/2015 11:38:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت

                   حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو


فریاد آتش جهنم واهل آن از دست ریاکاران

پیغمبر اکرم (صلی الله علیه وآله)  می فرمایند: «اِنَّ النّارَ وَ اَهلَها یَعِجُّونَ مِن اَهلِ الرِّیاء .  به درستی که دوزخ و اهل دوزخ از اهل ریا ضجه وناله می زنند و فریاد برمی آورند «یَعِجُّونَ» یعنی فریادی از عمق وجود برمی آورند.  «اِنَّ النّارَ وَ اَهلَها یَعِجُّونَ» یعنی آتش و اهل آتش از عمق وجودشان ناله وفریاد می زنند.

«فَقِیلَ یا رَسُولَ اللِه وَ کَیفَ تَعِجُّ النّارُ» از حضرت سوال شد: یا رسول الله! ناله و فریاد و فغان جهنم چگونه است؟

«قالَ مِن حَرِّ النّارِ یُعَذَّبُونَ بِها»

نبی مکرم (صلی الله علیه وآله) فرمودند: به خاطر حرارت بیش از حدِ عذابِ اهلِ ریا، آتش جهنم داد می‌زند!


مستدرک الوسائل، ج 1، ص 701، باب 11

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما