عاشق یک رنگ اگر پیدا شود....
104 بازدید
تاریخ ارائه : 5/9/2015 10:31:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

به نام خدا

یک بیت شعر ناقابل از بنده تقدیم شما:

عاشق یک رنگ اگر پیدا شود....

عاشق یک رنگ اگر پیدا شود

خاک پایش سرمه چشمم بُوَد

یا

خاک پایش سرمه چشمم کنم

یا

خاک پایش سرمه چشمان من

یا

خاک پایش توتیای چشم من


پس نیم مصرع دوم رو به چند رقم سرودم که شاید یکی از آن ها

قبول طبع نازنین تو گردد. وشاید هم هیچکدام.

سیداصغر سعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما