کمند محبت تو عجب چه صیاد است
185 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2015 4:01:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا

تک بیت از بنده تقدیم شما

کمند محبت تو عجب چه صیاد است

ضمیر خراب آبادم به یاد تو آباد است

 کمند محبت تو عجب چه صیاد است

سیداصغر سعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/?P=2

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما