نمی بینم کسی غمخوار باشد
52 بازدید
تاریخ ارائه : 5/5/2015 3:30:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

دوبیتی ناقابل از بنده تقدیم شما

نمی بینم کسی غمخوار باشد

صفا ویکدلی ویرانه گشته

      قلوب ما زهم بیگانه گشته

نمی بینم کسی غمخوار باشد

            اگر باشد پی دینار باشد

سیداصغر سعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما