آیت حق آیت کبری علی ع
56 بازدید
تاریخ ارائه : 5/3/2015 3:35:00 PM
موضوع: ادبیات فارسی

به نام خدا

شعری ناقابل از بنده تقدیم شما

آیت حق آیت کبری علی ع


آیت حق آیت کبری علی ع

اسم اعظم گشته در او منجلی

نام او بانام حق شد همردیف

نام او درنزد ما باشد شریف

دین حق از سوی او شد پایدار

نام نیکش زین سبب شد ماندگار

دین احمد با علی شد برقرار

هرکه باشد باعلی  شد رستگار

سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجانی

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما