لفظ جلاله الله چند بار در قرآن آمده است؟
401 بازدید
تاریخ ارائه : 5/3/2015 12:18:00 PM
موضوع: علوم قرآنی

لفظ جلاله الله چند بار در قرآن آمده است؟

درقرآن کریم چند بار نام مقدس الله آمده است

الف ـ کلمة "اللّه‌" 2699 بار، در قرآن آمده که از این تعداد 592 بار به شکل "اللّه‌َ" (به فتح‌)، 980 بار به شکل "اللّه‌ُ" (به ضم‌ّ) و 1127 بار به شکل "اللّه‌ِ" (به کسر) می‌باشد.(المعجم الاحصایی لألفاظ القرآن الکریم‌، دکتر محمود روحانی‌، ج 1، ص 262 ـ 272، مؤسسة چاپ و نشر آستان قدس رضوی‌، مشهد.)

http://www.qpsh.ir/node/2984

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما