ارواح (قلوب و دل ها) سه دسته هستند:
80 بازدید
تاریخ ارائه : 4/25/2015 9:29:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

بسم الله الرحمن الرحیم

یا ایها الفضلاء والأحبّاء الکرام

اقول لکم کلاما جیّدا فخذوه جیّدا

الأرواح ثلاثة :

روح یبغضک شدیدا وروح یحبک شدیدا وروح متوسّط بین الحالتین

مَن یُبغِضک شدیدا تامّا عالما وقاصدا لایحبک ابدا الا بالأعجاز

ومن یحبک شدیدا تامّا عامدا وعالما لایبغضک ابدا

ومن کان متوسّط الحالتین فهو کثیر فحاله معلّق بالأحوالات والحوادث المختلفة

فکن کیّسا فی المعاشرة بالنسبة الی متوسّط الحال ولاتجعل نفسک فی موضع العداوة

السید اصغر السعادت المیرقدیم الاهیجانی

2 / 2 /  1394


ترجمه :

به نام خداوند بخشایشگر مهربان

ای گروه فضلاء ودوستان بزرگوار.

کلام نیک ونغزی به شما عرض می نمایم پس به نیکی آن را دریافت کنید

ارواح (قلوب و دل ها) سه دسته هستند:

 روح وقلبی که شدیدا با تو دشمنی دارد و روح ودلی که شدیدا به تو عشق ومحبت دارد و روح وقلبی که بین این دو حالت قرار دارد.

 واما کسی که از روی قصد ونیت وآگاهانه  ، شدیدا  وبه نحو کامل با تو بغض ودشمنی  می کند هیچگاه تو را دوست نخواهد داشت مگر اینکه معجزه ای رخ دهد

وکسی که از روی قصد ونیت وعلم وآگاهی ، به شدت وبه نحو کامل به تو محبت می ورزد هرگز با تو بغض و دشمنی نمی نماید.

وکسی که حالش بین این دوحالت باشد پس چنین افرادی بسیارند و حال چنین کسانی معلّق ودر گرو حالات وحوادث مختلفه است.

پس نسبت به کسی که دوستی ودشمنی اش با تو معلوم نیست( متوسّط الحال است)  زیرکانه وهوشمندانه رفتار کن وخودت را در موضع دشمنی قرار نده.

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما