از قدم تا سر ببوسم قامت عشق آفرینت
52 بازدید
تاریخ ارائه : 4/13/2015 9:55:00 AM
موضوع: ادبیات فارسی

از قدم تا سر ببوسم قامت عشق آفرینت

به نام خدا


شعری ناقابل از بنده تقدیم می شود:

از قدم تا سر ببوسم قامت عشق آفرینت


آرزو دارم ببینم  روی ماه نازنینت

از قدم تا سر ببوسم قامت عشق آفرینت

یاد تو د ر خاطر آرم روز وشب در فکر آنم

کی شود هجران سرآید سیر بینم مه جبینت؟


سیداصغر سعادت


http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما