درچهره ما جز گُل لبخند نباشد
398 بازدید
تاریخ ارائه : 2/12/2015 12:46:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

شعری از بنده تقدیم شما

درچهره ما جز گُل لبخند نباشد


درچهره ما جز گُل لبخند نباشد

       ازما سخنی برتو بجز قند نباشد

ازتلخی گفتار کسی سود نبرده

       شیرین سخنی جو که صد دل ربوده

سیداصغرسعادت میرقدیم

 http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما