پیش هرکس راز دل افشا مکن
517 بازدید
موضوع: اخلاق و عرفان

پیش هرکس راز دل افشا مکن

 به نام خدا

شعری ناقابل از اینجانب

پیش هرکس راز دل افشا مکن

مشورت با ناکس و  اعدا مکن

هرکسی را نی توان گفت آدم است

هرسخی را نی توان گفت حاتم است

راز دل کن با کسی کو قابل است

درد دل کن با کسی کو حامل است

سید اصغر سعادت میر قدیم


** آیت الله سیداصغرسعادت میرقدیم لاهیجی


http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما