شهید عباس جعفر ملک (متولد کاشان)
86 بازدید
تاریخ ارائه : 1/6/2015 11:48:00 AM
موضوع: سایر

شهید عباس جعفر ملک

نام:

عباس جعفر ملک

تاریخ تولد:

1335/04/22

مکان تولد:

کاشان

تاریخ شهادت:

1360/08/24

مکان شهادت:

سوسنگرد

محل مزار:

بهشت زهرا -قطعه24 -ردیف109 -شماره21

رشته:

پرستاری

دانشکده:

پزشکی

زندگینامه

 شهید عباس جعفر ملک بزرگترین فرزندخانواده بودند.دوران کودکی رادرشهرری گذراندند.  درسال 1342 دوره ابتدایی را آغاز ودرسال 1346 دوران ابتدایی رابه پایان رساند . .در دوران کودکی در مسجد محل (نبئی )اذان و تکبیر می گفت و یکمرتبه نیز از پیش نماز مسجد کتاب نهج البلاغه جایزه گرفت و معمولا در نماز جماعت شرکت می کردند. از دوران ابتدایی به آموختن قرآن و احادیث پرداختند ودرجلساتی که در محل تشکیل میشد بطور فعال شرکت می کردند ودرانجام واجبات نیز کوتاهی نمی کردند وهمیشه به انجام فرائض می پرداختند . درزمان شهید دوران راهنمایی وجودیعنی مطابق نظام قدیم بود یعنی در سال 1346 که دوران ابتدایی رابه پایان رساندنددر سال 1347دوران دبیرستان راآغاز نمودند. دروس دبیرستان را در دبیرستانهای محمدیان ،ابن سیناودکترعمیدگذراند وسال 1347 آغاز تحصیلات دبیرستان سال 1355 موفق به اخذ دیپلم (رشته ریاضی )شدند درسال 56 در کنکور شرکت کردند ودر رشته پرستاری قبول شدند البته پرونده شهید در دانشگاه (شهید بهشتی) موجود است. تازمانی که در دبیرستان تحصیل میکردند شغل بخصوص نداشتند پس از تعطیل شدن دانشگاهها به دلیل انقلاب فرهنگی  مدتی در جهاد فعالیت کردند وباشروع جنگ تحصیلی بعنوان امدادیار راهی به جبهه های جنگ اعزام شدند در مدتی که دانشجو بودند در مکانی مشغول بکار شدند وهمراه درس کار می کردند .  دردوران انقلاب درراهپیمائیها و تظاهرات شرکت فعال داشتند ومخصوصادرمحیط دانشگاه که جوانقلاب در آنجا بیشتر احساس میشد ومرکز تظاهرات وراهپیمائیها بود. شهید جعفرملک سه مرتبه در جبهه حضور یافتند ودرسومین مرتبه به شهادت رسیدند آخرین مرتبه ای که به جبهه اعزام شدندآبان ماه سال 60 بودوپس از13 روز درتاریخ 60/8/24 اثر برخورد ترکش خمپاره به سر به شهادت رسیدند.(قبل از عملیات طریق القدس)

فرازی از وصیتنامه

انسان گاهی در بودنش از خود گذشته و به خدا می رسدو اکنون که می نویسیم این چنین است، امید آنکه دیگر به این دنیای زبون بازنگردیم. آری دیری است که فهمیده ام که اینجا جای ماندن نیست و باید بروم و دیری است که به من آموخته اند که باید رفت و نباید ماند ولی می ترسم و راستی هم جای ترس دارد. آری می ترسم که با تمام تلاشم وقتی می روم شهید نباشم، زیرا که شهید شهد تاریخ است و شهید اسطوره وجود است.

شهید این کلمه چهار حرفی که هر حرفش را باید از لابلای یکی از دفاتر پر مخاطره «بودن» جستجو کرد و به هم پیوند داد و برای پیدا نمودن و پیوند دادن این چهار حرف باید عمری تمامی اوراق هستی را به هم پیوند زد تا بتوان پیدا کرد. شهید نیستم؛ زیرا که علی این انسان شامل مجموعه تضادها و در مجموع توحید را در سردفتر شهیدان می یابم. شهید نیستم زیرا بلال این انسان منهای خود شهید است. شهید نیستم زیرا خمینی این شاهد را شهید می دانم.

عزیزان بدانید که دنیا جایی نیست مگر برای امتحان. پس بکوشید تا با دستی پر از این صحنه امتحان بیرون روید، زیرا هر عملی به جز با این منظور بیهوده است. به راستی که تنها وسیله قبولی در این امتحان بزرگ دو چیز است : تزکیه و تعلیم تا با بکارگیری این دو اصل اساسی زندگی دنیا را در راه خدا و با موفقیت به پایان بریم. به امید اینکه خدایمان بیامرزد.

http://kaums.ac.ir/Default.aspx?PageID=457&NewsID=5052

دفتر امورایثارگران

**************************************

زندگی جنگ است، جنگ علیه کفر، فقر، بیسوادی، جهل و نادانی، خرافات و تعصبات خشک و منحط و هوای نفس که مهمترین آنهاست. انسان هر چه بجنگد و جلوتر برود تکامل پیدا می‌کند، نقاط ضعف او به نقاط قوت تبدیل می‌شود و سستی از بدن او بیرون رفته و لاابالی نخواهد بود. انسان باید بنده فکر صحیح و عقل خود باشد، نه هوای نفس و احساسات. وقتی یک فکر صحیح است که به راه راست هدایت شده باشد.

فرازی از وصیت‌نامه شهید عباس جعفرملک

شهید عباس جعفرملک

شهید عباس جعفر ملک

تاریخ تولد : 1335  

تاریخ شهادت :  24/8/1360 

 سن:25سال

مزار: قطعه24 -ردیف109 -شماره21  

زندگینامه

 شهید عباس جعفر ملک بزرگترین فرزندخانواده بودند.دوران کودکی رادرشهرری گذراندند.  درسال 1342 دوره ابتدایی را آغاز ودرسال 1346 دوران ابتدایی رابه پایان رساند . .در دوران کودکی در مسجد محل (نبئی )اذان و تکبیر می گفت و یکمرتبه نیز از پیش نماز مسجد کتاب نهج البلاغه جایزه گرفت و معمولا در نماز جماعت شرکت می کردند. از دوران ابتدایی به آموختن قرآن و احادیث پرداختند ودرجلساتی که در محل تشکیل میشد بطور فعال شرکت می کردند ودرانجام واجبات نیز کوتاهی نمی کردند وهمیشه به انجام فرائض می پرداختند . درزمان شهید دوران راهنمایی وجودیعنی مطابق نظام قدیم بود یعنی در سال 1346 که دوران ابتدایی رابه پایان رساندنددر سال 1347دوران دبیرستان راآغاز نمودند. دروس دبیرستان را در دبیرستانهای محمدیان ،ابن سیناودکترعمیدگذراند وسال 1347 آغاز تحصیلات دبیرستان سال 1355 موفق به اخذ دیپلم (رشته ریاضی )شدند درسال 56 در کنکور شرکت کردند ودر رشته پرستاری قبول شدند البته پرونده شهید در دانشگاه (شهید بهشتی) موجود است. تازمانی که در دبیرستان تحصیل میکردند شغل بخصوص نداشتند پس از تعطیل شدن دانشگاهها به دلیل انقلاب فرهنگی  مدتی در جهاد فعالیت کردند وباشروع جنگ تحصیلی بعنوان امدادیار راهی به جبهه های جنگ اعزام شدند در مدتی که دانشجو بودند در مکانی مشغول بکار شدند وهمراه درس کار می کردند .  دردوران انقلاب درراهپیمائیها و تظاهرات شرکت فعال داشتند ومخصوصادرمحیط دانشگاه که جوانقلاب در آنجا بیشتر احساس میشد ومرکز تظاهرات وراهپیمائیها بود. شهید جعفرملک سه مرتبه در جبهه حضور یافتند ودرسومین مرتبه به شهادت رسیدند آخرین مرتبه ای که به جبهه اعزام شدندآبان ماه سال 60 بودوپس از13 روز درتاریخ 24/8/60 اثر برخورد ترکش خمپاره به سر به شهادت رسیدند.(قبل از عملیات طریق القدس)

فرازی از وصیتنامه

انسان گاهی در بودنش از خود گذشته و به خدا می رسد و اکنون که می نویسیم این چنین است، امید آنکه دیگر به این دنیای زبون بازنگردیم. آری دیری است که فهمیده ام که اینجا جای ماندن نیست و باید بروم و دیری است که به من آموخته اند که باید رفت و نباید ماند ولی می ترسم و راستی هم جای ترس دارد. آری می ترسم که با تمام تلاشم وقتی می روم شهید نباشم، زیرا که شهید شهد تاریخ است و شهید اسطوره وجود است.

شهید این کلمه چهار حرفی که هر حرفش را باید از لابلای یکی از دفاتر پر مخاطره «بودن» جستجو کرد و به هم پیوند داد و برای پیدا نمودن و پیوند دادن این چهار حرف باید عمری تمامی اوراق هستی را به هم پیوند زد تا بتوان پیدا کرد. شهید نیستم؛ زیرا که علی این انسان شامل مجموعه تضادها و در مجموع توحید را در سردفتر شهیدان می یابم. شهید نیستم زیرا بلال این انسان منهای خود شهید است. شهید نیستم زیرا خمینی این شاهد را شهید می دانم.

عزیزان بدانید که دنیا جایی نیست مگر برای امتحان. پس بکوشید تا با دستی پر از این صحنه امتحان بیرون روید، زیرا هر عملی به جز با این منظور بیهوده است. به راستی که تنها وسیله قبولی در این امتحان بزرگ دو چیز است : تزکیه و تعلیم تا با بکارگیری این دو اصل اساسی زندگی دنیا را در راه خدا و با موفقیت به پایان بریم. به امید اینکه خدایمان بیامرزد

http://mangol.mytehran.ir/Default.aspx?tabid=108647

*************************

خاطرات شهدای دانشجو

خاطره‌ای از شهید   عباس  جعفرملک

: خانواده محترم شهید :عباس جعفرملک خواهشمندیم جهت توفیق هر چه بیشتر مادر بزرگداشت شهدای دانشگاه سوالات ذیل رابطور خوانا ودقیق پاسخ دهید وبه آدرس :تهران اوین – جنب بیمارستان آیت الله طالقانی بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی –قسمت امور شهدا ارسال فرمائید . 1-تاریخ ومحل ولادت شهید راذکر بفرمائید .22/4/1335 هجری شمسی –محل ولادت کاشان 2-شهید چندمین فرزند خانواده بوده است .بزرگترین فرزند خانواده بودند.(البته دو فرزند بودند که در کودکی فوت کردند) 3-دوران کودکی رادرچه محلی گذرانده است .در شهر ری (جنوب تهران ). 4-خصوصیات این دوره راذکر فرمایید . 5-سال ورود به دبستان ،نام دبستان وتاریخ اتمام دوره ابتدائی راذکر فرمائید. درسال 1342 دوره ابتدایی را آغاز کردند ودرسال 1346 دوران ابتدایی رابه پایان رساند . 6-خاطره قابل ذکر از این دوران رامرقوم فرمائید .در دوران کودکی در مسجد محل (نبنی )اذان و تکبیر می گفت و یکمر تبه نیز از پیشنماز مسجد کتاب نهج البلاغه جایزه گرفت و معمولا در نماز جماعت شرکت می کردند. 7- ازچه تاریخی به آموختن قرآن و قرائت نماز وسایراحکام دینی همت گماشت. مدت ومحل آنرا ذکر نمائید .از دوران ابتدایی به آموختن قرآن و احادیث پرداختند ودرجلساتی که در محل تشکیل میشد بطور فعال شرکت می کردند ودرانجام واجبات نیز کوتاهی نمی کردند وهمیشه به انجام فرائض می پرداختند . 8- دوران راهنمایی رااز چه سالی آغاز در کدام مدرسه راهنمایی ودر چه سالی به اتمام رسانید ؟درزمان شهید دوران راهنمایی وجود نداشت یعنی مطابق نظام قدیم بود یعنی در سال 1346 که دوران ابتدایی رابه پایان رساندنددر سال 1347دوران دبیرستان راآغاز نمودند. 9-خاطره قابل ذکر ازاین دوران ومیزان پیشرفت علمی دراین دوران را مرقوم فرمایید ؟------ 10- آیا بغیر از تحصیل ،شغل ویا تخصص دیگری داشته اند ؟تازمانی که در دبیرستان تحصیل میکردند شغل بخصوص نداشتند پس از تعطیل شدن دانشگاهها نیز مدتی در جهاد فعالیت می کردند وباشروع جنگ تحصیلی بعنوان امداد یا راهی به جبهه های جنگ اعزام میشدند در مدتی که دانشجو بودند در مکانی مشغول بکار شدند وهمراه درس کار می کردند . 11-دوران دبیرستان رادرکدام دبیرستان ،از چه تاریخی موفق به اتمام این دوره شدند. دورس دبیرستان را در دبیرستانهای محمدیان –ابن سینا و دکتر عمید گذراند وسال 1347 آغاز تحصیلات دبیرستان سال 1355 موفق بهذ اخذ دیپلم (رشته ریاضی )شدند. البته بعلت بیماری که داشتند و دربیمارستان بستری بودند در سال مردود شدند. 12-شرح فعالیتهای انقلابی اعم از محل تحصیل ،مسجد ومحله راذکر فرمائید . دردوران انقلاب درراهپیمائیها و تظاهرات شرکت فعال داشتند ومخصوصادرمحیط دانشگاه که جوانقلاب در آنجا بیشتراحساس میشد ومرکز تظاهرات وراهپیمائیها بود. 13-آیا خدمت سربازی رفته بودند .درچه تاریخی ؟خیر 14-سال شرکت درکنکوروورود به دانشگاه ورشته مربوطه راذکر فرمائید ؟احتمالا درسال 56 در کنکور شرکت کردند ودر رشته پرستاری قبول شدند البته پرونده شهید در دانشگاه (شهید بهشتی )موجود است . 15-تعداددفعات حضور در جبهه وچگونگی آنراذکر فرمائید .سه مرتبه در جبهه حضور یافتند ودرسومین مرتبه به شهادت رسیدند همچنین در کمک به زلزله زدگان چند مرتبه در مناطق زلزله زده حضور پیدا کردند وازطریق جهادسازندگی وبعنوان 16-اگر قبل از شهادت در جبهه مجروح شده بودند توضیح دهید .فقط یک مرتبه جراحت کوچکی برداشتند . 17-اگر عضو ارگانهای انقلابی بوده اند توضیح دهید.درسال 1355 درجهاد سازندگی فعالیت داشتند ودر اردوهانی که برای تشکیل میشد فعالیت میکردند . 18-آیا ایشان ازدواج نموده بودند.تاریخ ازدواج و تعدادفرزندان راذکر فرمائید .خیر 19-آخرین تاریخ عزیمت به جبهه ،تاریخ و نحوه شهادت را توضیح دهید. (محل شهادت –نام عملیات)آخرین مرتبه ای که به جبهه اعزام شدند تقریبا 12 ماه سال 60 بود و پس از13 روز درتاریخ 24/8/60 اثر برخورد ترکش خمپاره به سر به شهادت رسیدند.(قبل از عملیات طریق القدس) 20-محل دفن شهید بهمراه قطعه ،ردیف وشماره راذکر بفرمائید ؟بهشت زهرا قطعه 24 ردیف 121 (قطعه کنار مزار شهدای هفتادودو تن )شماره19 21-لطفادرصورت امکان از عکسهای شخصی شهید برای ما ارسال فرمایید . همچنین خواهشمندیم جهت بایگانی نمودن اطلاعات عمومی خانواده شهید به سوالات ذیل پاسخ دهید . 1-نام پدر ،مادر ،سن و شغل هر کدام راذکرفرمایید.علی جعفر ملک-کارگر بازنشسنه (داروخانه ممتاز )-60ساله ------مادر :عذرا مقدم خانه دار –57 ساله 2-تعداد فرزندان خانواده وشغل هرکدام راذکر فرمایید؟به غیر از شهید 4 نفر به نامهای غلامحسین جعفر ملک که اکنون دارای سه فرزند می باشند . فاطمه جعفر ملک که دارای دوفرزند وخانه دار میباشد .محمد رضا جعفر ملک دانشجو وزهرا جعفر ملک دانش آموز می باشند . 3-بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی از چه طریقی میتواند جهت تجلیل هرچه بیشتر شهدای عزیز دانشگاهی عمل کند .از طریق برگزاری مراسم شهدا بمناسبتهای مختلف ایام واعیاد ومراسم عزاداری و… همچنین یادآوری حماسه های شهدا در جبهه های جنگ –تشکیل نمایشگاه از وصیت ها وعکسهای شهدا . 4-واحد فرهنگی جهاد دانشگاهی چگونه میتواند درحل مسائل مختلف شما فعالیت نماید .لطفا توضیح دهید . 5-پیشنهادات خود رادرهر چه پر بارترکردن وگسترده تر نمودن فعالیتهای تبلیغی ویژه شهدای دانشجو بیان فرمائید . 6-لطفا جهت تماس تلفن خویش رامرقوم فرمائید . 591270 منزل علی جعفر ملک باتشکر فراوان از جهاددانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی که در برزگداشت ویاد بود شهدا ی عزیز رادر دلها زنده نگه می‌دارند.

http://old.nahad.ir/Shahedan/detail.php?Kode_N=350&type=2

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما