فتنه گران سال 88 چه کسانی بودند؟!!!!!!!
58 بازدید
تاریخ ارائه : 12/31/2014 9:07:00 AM
موضوع: علوم سیاسی


فتنه گران سال 88 چه کسانی بودند؟!!!!!!!

 تعجب نکنید


با عرض پوزش


...بعضی ها عبادت وذکر و وِرد دارند ولی

فهمشان از الاغ  هم  کمتر است !!

...آنها خوارج زمان مولا علی علیه السلام

 وخوارج زمان ما(بعد از انقلاب تاکنون و...) هستند.

بعضی از اینها مُلّای شیطانی اند.

به قول وفرمایش استاد ما مرحوم حضرت آیت الله

صالحی مازندرانی _ره _ که می فرمود:

عده ای باسوادند یعنی سیاهند. سواد یعنی سیاهی.

فکر و دل شان سیاه است. پنجاه سال کتاب ورق می زنند

 اما معرفت ندارند. ( آری آنها فهم شان از الاغ کمتر است) ؟!!؟!!

.......

از سید اصغر سعادت میر قدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما