نهم دی حماسه بصیرت وصلابت ملت مسلمان وانقلابی ایران اسلامی
37 بازدید
تاریخ ارائه : 12/30/2014 9:51:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

به نام خدا

 نهم دی حماسه بصیرت وصلابت ملت مسلمان وانقلابی ایران اسلامی برای پشتیبانی از ولایت فقیه وحفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بود. درین روزکه همه شیاطین وتوطئه های داخلی وخارجی برای براندازی نظام اسلامی و مخالفت وتخریب ولایت فقیه و ولی فقیه  به میدان آمده بودند ،با حضور حماسی وانقلابی مردم  ، شکست مفتضحانه ای را متحمل شدند و سران فتنه وپیروان عنود آنها نیز به اهداف شوم خود نرسیدند. پیام 9دی و19 دی هوشیاری وبصیرت ودشمن شناسی واطاعت وپیروی محض از رهبری صالح و ولی فقیه وحفظ اصل ولایت فقیه است.

ازسید اصغر سعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما