ولایت فقیه دژ مستحکم نظام جمهوری اسلامی
395 بازدید
تاریخ ارائه : 12/30/2014 9:53:00 AM
موضوع: علوم سیاسی

ولایت فقیه دژ مستحکم نظام جمهوری اسلامی ایران است. باید ازاین دژ مراقبت شود.

از سید اصغر سعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما