رعایت حد وحدود دید وبازدید
166 بازدید
تاریخ ارائه : 12/29/2014 11:23:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

                                               گیلان

به نام خدا

به دیدار مردم شدن عیب نیست

               ولیکن نه چندان که گویند بس

ابوهُرَیرَه رَضِیَ اللُهُ عَنهُ  هر روز به خدمت مصطفی _صَلَّی الله عَلَیهِ _ آمدی.  گفت یا اَباهُرَیرَه زُرنِی غِبّاً تَزْدَد حُباً  هر روز میا تا محبت زیادت شود.

صاحب دلی را گفتند بدین خوبی که آفتابست نشنیده ایم که کس او را دوست گرفته است و عشق آورده.  گفت برای آنکه هر روز می‌توان دید مگر در زمستان که محجوبست و محبوب.

به دیدار مردم شدن عیب نیست

        ولیکن نه چندان که گویند بس

اگر خویشتن را ملامت کنی

       ملامت نباید شنیدت ز کس

*اَبُوهُرَیرَه رَضِیَ اللُهُ عَنهُ  : اَبُوهُرَیرَه یکی از اطرافیان پیامبر ص است که از حدیث سازان مشهور است وچون نزد اهل تسنُّن همه اصحاب آن حضرت عادل اند بنابراین برای او طلب رضایت خداوند کرده است ولی این مطلب نزد شیعه مقبول نیست.


گلستان سعدی با تصحیح حسین استاد ولی باب دوم حکایت 28  ص 125.


**اگر خویشتن را ملامت کنی

       ملامت نباید شنیدت ز کس

معنای بیت : یعنی اگر تو خودت را در زشتکاری ملامت کنی ، ملامت از دیگران نمی شنوی  چون کاری را که زشت دانستی انجام نمی دهی.

* اَبُوهُرَیرَه روزی به خدمت حضرت مصطفی _صَلَّی الله عَلَیهِ وَآلِهِ_ آمد وگربه ای با خود داشت. حضرت دوستانه به او فرمودند : اَنتَ اَبُوهُرَیرَة یعنی تو پدر گربه کوچکی یا تو همدم کربه کوچکی . واین کنیه برای او بماند. هُرَیرَه مصغّر هِرَّه است و هِرَّه یعنی گربه

http://nasimeadab.parsiblog.com/

نسیم ادب (سعادت)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما