شعری در باره سبط اکبر
81 بازدید
تاریخ ارائه : 12/20/2014 9:22:00 AM
موضوع: تبلیغ

چه گویم از حسن ابن پیامبر ص

        زمین وآسمان از او منوّر

امام مسلمین وشیعیان است

       کمال وفضل او برما عیان است

پناه شیعیان ومسلمین است

      امام وحجت اهل زمین است

بُوَد اویادگاری از پیامبر ص

              بُوَد نام نکویش سبط اکبر

به ساباط ظلم ها براو نمودند

             عبا ومال او را هم ربودند

سپاه ولشکرش از او بریدند

               حریم حرمت اورا دریدند


..................

                   ...................

شعر از سید اصغر سعادت میرقدیم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما