سه ارتباط است که خوشبختی در دنیا وآخرت را به همراه دارد:
68 بازدید
تاریخ ارائه : 12/15/2014 8:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان


به نام خدا


سه ارتباط است که خوشبختی در دنیا وآخرت را به همراه دارد:

1- ارتباط با خداوند از راه نماز ودعا

2- ارتباط با اهل بیت علیهم السلام از طریق عشق ومحبت وتوسل به آنها

3- ارتباط با مردم بویژه با افراد صالح وسالم.   

  خدمت کردن به مردم عبادت است

متن از سید اصغر سعادت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

 وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما