چرا درباره قرآن ، ذالک الکتاب(اسم اشاره دور) تعبیرشده است؟
500 بازدید
تاریخ ارائه : 11/26/2014 3:50:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

چرادر آیه دوم از بقره درباره کتاب قرآن از اسم اشاره دور استفاده شده است؟


بِسمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

تفسیر نمونه ، جلد1، صفحه 61


الم (1)
ذَلِک الْکتَب لا رَیْب فِیهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِینَ

 ترجمه :

بنام خداوند بخشنده مهربان

1 الم
2 این کتاب با عظمتى است که شک در آن راه ندارد، و مایه هدایت پرهیزکاران است .


میدانیم کلمه ((ذلک )) در لغت عرب اسم اشاره بعید است ، بنابر این ذلک الکتاب مفهومش ((آن کتاب )) است ، در حالى که در اینجا باید از اشاره به نزدیک استفاده مى شد، و ((هذا الکتاب )) مى گفت چرا که قرآن در دسترسى مردم قرار گرفته بود.
این به خاطر آن است که گاهى از اسم اشاره بعید براى بیان عظمت چیز یا شخصى استفاده مى شود، یعنى آنقدر مقام آن بالا است که گوئى در نقطه دور دستى در اوج آسمانها، قرار گرفته است در تعبیرات فارسى نیز نظیر آن را داریم فى المثل در حضور افراد بزرگ مى گوئیم : ((اگر آن سرور اجازه دهند چنین کار را مى کنیم )). در حالى که باید این سرور گفته شود، این تنها براى بیان عظمت و بلندى مقام است .
در بعضى دیگر از آیات قرآن تعبیر به ((تلک )) شده که آنهم اشاره بعید است مانند تلک آیات الکتاب الحکیم )) (لقمان آیه 2).

http://www.ghadeer.org/qoran


http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما