اهمیت رازداری و حفظ آبرو
405 بازدید
تاریخ ارائه : 10/2/2014 9:33:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

اهمیت رازداری و حفظ آبرو

حفظ آبرو و اسرار مسلمانان، از مسائل مهم اجتماعی و از عوامل اثرگذار بر وحدت جامعه اسلامی است و در آیات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم (ع) نیز بر آن فراوان تاکید شده است. نهی از تجسس در امور دیگران در قرآن، بر همین مطلب تأکید دارد.

در وصیت رسول خدا (ص) به امیرالمۆمنین (ع) چنین آمده است: ای علی؛ هشت گروهند که اگر به آنان اهانت شود، نباید جز خود، کسی را سرزنش کنند... از جمله، کسی که در موضوعی سری میان دو نفر، بی‌اجازه آنان وارد شود.

همان حضرت در خطبه‌ای به اصحاب خود فرمود: از مسلمانان غیبت نکنید و در پی کشف عیوب و زشتی‌های آنان نباشید، چون هرکس در پی کشف عیوب برادرش باشد، خدا عیوب او را آشکار می‌کند.

امام صادق (ع) به یکی از اصحابش فرمود: اسرار خود را به دوستت هم نگو، مگر اسراری که اگر دشمنت نیز آن‌ها را بداند، برایت زیان‌بار نباشد، چون دوست آدمی ممکن است روزی به دشمن تبدیل شود.

پاداش رازداری

رازداری و کتمان اسرار و پوشاندن عیوب برادران دینی، آثار مثبت دنیوی و اخروی دارد که در کلام گهربار معصومان (ع)، به برخی از آن‌ها اشاره شده است.

امیرالمۆمنین (ع) خطاب به مالک می‌فرماید: تا می‌توانی عیوب و زشتی‌های مردم را بپوشان، تا خدا هم عیب تو را بپوشاند، عیبی که دوست داری از مردم مخفی بماند.

امام کاظم (ع) می‌فرماید: کسی که اسرار برادر مسلمان خود را بپوشاند، در روز قیامت که جز سایه خدا هیچ سایه‌ای نیست، زیر سایه عرش خدا قرار بگیرد.

کیفر عیب‌جویی از دیگران

رسول خدا (ص) فرمود: در مدینه، مردمانی بودند که خودشان عیب نداشتند، لیکن از عیب‌های دیگران سخن گفتند و خدا عیوبی از آن‌ها را (بعد از ابتلا) آشکار کرد که تا هنگام مرگ با آن عبوب شناخته می‌شدند

نیز فرمود: در پی کشف اسرار و زشتی‌های مردم نباشید، زیرا کسی که در پی زشتی برادرش باشد، خدا هم زشتی او را دنبال می‌کند و هر کس كه خدا، بدی‌های او را دنبال کند، او را درون خانه‌اش رسوا می‌کند.

امام صادق(ع) می‌فرماید: هرکس از گناه و عیب برادر مۆمن خود آگاه شود و آن را آشکار کند و کتمان نکند و برای او طلب مغفرت نکند، نزد خدا مانند انجام دهنده‌ی همان گناه است و به پیامد آن مبتلاست و خدا گناه آن مۆمن را می‌بخشد و کیفرش همان آشکار شدن گناه او در دنیاست و گناه او در آخرت پنهان می‌ماند.

http://bashgah.tebyan.net/newindex.aspx?pid=261632

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما