معرفت بالاترین سرمایه است
67 بازدید
تاریخ ارائه : 9/16/2014 12:00:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

آفرین بر  آنکه    دارد   معرفت       آفرین بر آنکه   خواهد  معرفت

معرفت بالاترین سرمایه است      آنکه دارد این گهر پرمایه است

شعرازسیداصغرسعادت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/30/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما