عمر چون آب روان می گذرد
38 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 6:06:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

عمر چون آب روان از من و تو می گذرد

         رو غنیمت شمر این عمر که بیخود نرود

       شعر از سید اصغر سعادت

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/58/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما