اساس عقل
48 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 5:59:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

حدیثی از امام حسن مجتبی (ع)

{راس العقل معاشرة الناس بالجمیل}

اساس وپایه عقل معاشرت زیبا با مردم است.

(بحار الانوار ج78ص111)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/227/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما