عاقبت دنیا گلستان میشود....
170 بازدید
تاریخ ارائه : 9/16/2014 12:20:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

به نام خدا
                         

           دنیا گلستان میشود


عاقبت دنیا گلستان و شکوفا میشود
         محفل ودل های ما سبز ومصفا میشود

روزگار آرزومندان فرا خواهد رسید 

          هرکسی هر آرزو دارد مهیا میشود

دشت وکوه وباغ وصحرادر نگاه هر کسی

          سبز وخرم،دلپذیروهم دل آرا میشود

آفتاب در پشت ابر پنهان نمی ماند مدام

          نور حق با صد جمال حق هویدا می شود
عقل ها کامل شود از پرتو فیض ظهور

          نفس انسانی ززشتی ها مبرا میشود

بعد تلخی،کام ها شیرین وشیرین تر شود
          زندگی بر هر کسی نیک وگوارا میشود

گرچه آلام بشر از حد فزون است وفزون
          درد وآلام همه روزی مداوا میشود

عاقبت ظلم وستم دورش به پایان می رسد

           زندگی در کام انسان ها مهنا میشود

شوکت مستکبران در هم فرو ریزد همی

           عزت مستضعفین تا حد اعلی میشود

بلبلان اندر نواشان یک نوا دارند همه
           عاقبت گیتی سراسر نور زهرا میشود

جمکران هر جای جایش بوی مهدی می دهد
           شهر قم با جمکران بی شک معلی میشود

غم مخور او خواهد آمد باهمه لطف وصفا
           عاقبت دنیا به کام ما محلی میشود


(شعر از سید اصغر سعادت)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/364/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما