انسان زیرک چه کسی است ؟
45 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 2:31:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی(ع):


الکیس من کان یومه خیا من امسه


یعنی زیرک کسی است که امروزش بهتر از دیروزش باشد

{غررالحکم ج2   /5

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/484/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما