انسان کریم چه کسی است؟
54 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 2:34:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

قال علی (ع):


الکریم من جازی الأسائة بالأحسان


یعنی انسان کریم وبزرگوار ، بدی را به نیکی پاسخ می دهد.


{غررالحکم}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/487/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما