کلمات حکیمانه شیخ اجل سعدی شیرازی
49 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 3:08:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

از نفس پرور  ، هنروری نیاید و بی هنر سروری را نشاید

{گلستان سعدی باب هشتم}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/534/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما