یاد مرگ سازنده است....
37 بازدید
تاریخ ارائه : 9/15/2014 8:53:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

کل نفس ذائقة الموت (سوره آل عمران آیه 185)

گرگ اجل یکایک از این گله میبرد

    این گله را نگر که چه خوب می چرد


(ازشیخ اجل سعدی شیرین سخن}

*********************


جهان ای برادر نماند به کس

       دل اندرجهان آفرین بند وبس

مکن تکیه برملک دنیا وپشت

       که بسیار چون توپرورد وکشت

چوآهنگ رفتن کند جان پاک

     چه برتخت مردن چه برروی خاک


{از شیخ اجل سعدی شیرازی}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/681/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما