دستورالعملهای سلوکی و عرفانی از علامه جعفری ره
251 بازدید
تاریخ ارائه : 9/21/2014 11:41:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

دستورالعملهای سلوکی و عرفانی از علامه جعفری ره


شرایط و موانع سیر و سلوک


سیر و سلوک دارای چند مانع است :

1 . سالک در هیچ لحظه ای از لحظات حرکت خود نبایداحساس وصول یا امتیاز برتری کند ، اگر چنین آفتی گریبان سالک را بگیرد ، نه تنها از حرکت به مراحل بعدز باز خواهد ماند ، بلکه نفس کمال جوی او به قهقرا خواهد رفت .


2 . اشتغالات و علایق دنیوی مانند ثروت اندوزی ، مقام جویی ، شهرت طلبی و محبوبیت خواهی میان مردم ، از امور تباه کننده سیر و سلوک اند ، البته اگر ثروت و مقام وسیله ای جهت تنظیم حیات خود و دیگران باشد ، نه تنها مانع ره کمال نخواهد بود ، بلکه به خاطر مشقتهایی که سالک در این مسیر تحمل می کند ، عبادت تلقی خواهد شد .


3 . اشباع حس خودخواهی - به هر شکل و با هر وسیله - مانع نیرومندی برای سیر و سلوک است . ادعای تزکیه نیز سد راه کمال است . بر خی ادعای تزکیه را به عنوان بیان واقعیت ، ناشی از خودخواهی نمی دانند ، اما عرفای بزرگ این مطلب را نمی پذیرند ، زیرا همه عظمتها و امتیازات سالک ، از الطاف الهی است و استناد آنها به خود نوعی شرک محسوب می شود .


4 . شکوفاییها و روشناییهای خیره کننده که در حالات عرفانی برای سالک حاصل می شود ، از دیگر موانع سیر و سلوک است . برخی از اهل سلوک با بروز این حالات لذتبار خود را گم می کنند و این حالات را آخرین منزلگاه کمال تلقی می کنند ، در حالی که این حالات فقط برای تشویق و تحریک سالک جهت ادامه راه است .


5 . به فعلیت رسیدن قدرتهای شگفت انگیز ، نظیر اطلاع از دلها ، امور مخفی ، اخبار گذشته و اینده ، تصرف در امور مادی و نفوس ، گاه سالک را از کمال باز می دارد . سالک باید بداند که هدف وی وصول به حق است ، نه تحقق کرامات ، وصول به لقای الهی برتر و با عظمتر از کشف و کرامات است .


6 . حالت آرامش و ازادی مطلق و اشراف بر عالم هستی از عظمتهای شگفت انگیز روح است ، که اگر سالک

آ نرا از خود بداند ، ممکن است از عظمت روح خود غفلت کرده ، ادعای انا الحق کند .


7 . احساس شکوفایی و ابتهاج روح نشانه ورود به جاذبه الهی و تجلی صفات حق تعالی بر دل سالک است . سالک باید مراقب باشد که این احساس سد راه کمال او نشود .


منبع : سایت معاونت تهذیب حوزه

{به نقل از سایت دار الارشاد}

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/774/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما