جلوگیری از آثار شوم شایعه
31 بازدید
تاریخ ارائه : 9/23/2014 10:01:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

آثار شوم شایعه

میگویند حدود 700 سال پیش ، در اصفهان مسجدی میساختند.

روز قبل از افتتاح مسجد ، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها را انجام میدادند.

پیرزنی از آنجا رد میشد وقتی مسجد را دید به یکی از کارگران گفت: فکر کنم یکی از مناره ها کمی کجه!

کارگرها خندیدند. اما معمار که این حرف را شنید، سریع گفت : چوب بیاورید ! کارگر بیاورید ! چوب را به مناره تکیه بدهید. فشار بدهید. فششششششااااررر...!!!

و مدام از پیرزن میپرسید: مادر، درست شد؟!!

مدتی طول کشید تا پیرزن گفت : بله ! درست شد !!! تشکر کرد و دعایی کرد و رفت...

کارگرها حکمت این کار بیهوده و فشار دادن مناره را پرسیدند ؟!

معمار گفت : اگر این پیرزن ، راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت میکرد و شایعه پا میگرفت ، این مناره تا ابد کج میماند و دیگر نمیتوانستیم اثرات منفی این شایعه را پاک کنیم...

این است که من گفتم در همین ابتدا جلوی آن را بگیرم

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما