سیب بهشتی (تفاحة الفردوس)
269 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2014 6:19:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفانسیب بهشتی (تفاحة الفردوس)

یکی از لقبهای حضرت زهرا «علیها السلام» تفاحة الفردوس

[سیب بهشتی] است

چرا که در اصل تکوین نطفه فاطمه زهرا«علیها السلام» به حسب

روایت برگشت به سیب بهشتی دارد


از پیامبر اکرم «صلی الله علیه وآله» سؤال شد چرا شما همواره فاطمه

«علیها السلام»را می بوسید
و می‏بوئید ولی نسبت به دیگر از دختران خود اینگونه عمل نمی‏کنید؟

حضرت فرمودند: "

برای اینکه جبرئیل برای من سیبی از بهشت هدید آورد من آنرا خوردم و پس از آن

نطفه فاطمه زهرا«علیها السلام»در من ایجاد شد

و آنگاه به خدیجه انتقال یافت و فاطمه متولّد شد."[1] .
علاوه بر این روایت بررسیها نشان می‏دهد وجوه مشابهتِ دیگری بین خَلْق و خُلْق

و بوی و خوی و اثر و آثار حضرت زهرا و سیب وجود دارد که در اینجا به نقل خلاصه‏ ای

از آن موارد از کتاب جُنّة العاصمة از آیت ‏اللَّه میرجهانی[2] می‏پردازیم.


سیب دنیا


سیب بهشتی (فاطمه‏«علیها السلام»)
1
سیب پاک کننده اخلاط فاسد از معده و درون انسان است
محبت و ولایت حضرت زهرا«علیها السلام» برطرف کننده انواع گناهان

و ظلمات و تیرگیهای روحی و درونی است
2
سیب دنیوی دافع سحر و جادوگری است
تفاحه بهشتی در دنیا و آخرت دافع کید فریبکاران و شرور حاسدین است
3
سیب دنیوی مانع جن‏ زدگی و جنون و چشم‏ زدگی است
دوستی فاطمه زهرا«علیها السلام» مانع وسواس

و نفوذ شیطان در دل است
4
خوردن سیب دنیوی سموم را از بدن دفع می‏کند
دوستی سیب بهشتی سم نار را از اجسام شیعیان برطرف می‏سازد
5
خوردن سیب بلغم را از مزاج خورنده آن برطرف می‏سازد
دوستی تفاحه فاطمیه بلغم شرک و نفاق را می‏زداید
6
خوردن سیب حرارت درون و تب را می‏نشاند و اندرون را خنک می‏سازد
تفاحه احمدیه حرارت محشر را فرو می‏نشاند
7
سیب دنیائی بیماری‏ها را می‏برد.
ولایت سیب بهشتی در 100 موقف قیامت فریادرسی انسان می‏کند
8
سیب دنیوی تقویت‏ کننده قلب و دماغ انسانی است که از اعضای

اصلی و رئیسیه بدن هستند و این دو بمنزله پیغمبر و امام

در بدن انسانی هستند.
تفاحةالفردوس (فاطمه زهرا «علیها السلام») هم در دنیا تقویت‏ کننده

رسول خدا و امام زمان خود بود
1- جُنَّةُ العاصمه/ قال‏ الصادق‏«علیه السلام»:

لو یعلم الناس ما فی ‏التفاح ماداوو ا مرضاهم الاّ به...
2- جُنَّةُالعاصمه/ قابل ذکر اینکه فوائد مذکوره سیب تماماً

مستفاد از روایات اهلبیت علیهم السلام است.

[1] جُنَّةُالعاصمه/ ص 16.
[2] جُنَّةُالعاصمه/ ص 29،14.


نقل ازسایت فاطمة الزهراء س

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1102/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما