آثار تسبیح حضرت فاطمه(سلام الله علیها)
38 بازدید
تاریخ ارائه : 9/13/2014 6:13:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان


  آثار تسبیح حضرت فاطمه(سلام الله علیها)

{نقل از سایت شهیدآوینی}


امام صادق علیه السلام مى فرمایند:
دو برادر به نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله آمدند و عرض کردند:
ما مى خواهیم براى تجارت به شام برویم . به ما بیاموزید که (براى محفوظ ماندن از خطرات ) چه بگوییم .
حضرت فرمودند: وقتى به کاروانسرا رفتید نماز عشا را به جاى آورید و سپس هر کدام از شما هنگامى که به بستر خواب رفت ، تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام را بگوید و بعد از آن آیة الکرسى را بخواند. در این صورت تا صبح از هر شرى محفوظ خواهد بود.

در بین راه عده اى دزد آن ها را تعقیب کردند و وقتى آن دو به کاروانسرا وارد شدند، غلام خود را مامور کردند که برود و ببیند این دو برادر در چه حالى به سر مى برند؛ خوابند یا بیدار. وقتى غلام به آنان رسید، دو برادر به بستر خواب رفتند و هر یک از آنها آیة الکرسى و تسبیح فاطمه زهرا علیهاالسلام را قرائت کرد و به دنبال آن (غلام دید که ) ناگاه در و دیوار آن دو را احاطه کرد. پس آن غلام هر چه اطراف آنها را گشت جز دو دیوار چیزى ندید و به نزد دزدها بازگشت . آن ها به او گفتند: خدا تو را ذلیل کند! تو به ما دروغ گفتى ؛ بلکه ناتوانى کردى و ترسیدى ! آن گاه خودشان برخاستند و نگاه کردند ؛ ولى آن ها نیز جز دو دیوار چیز دیگرى ندیدند. سپس گرداگرد آن دو دیوار قرار گرفتند ولى چیزى نشنیدند و کسى را ندیدند. پس به جایگاه خود بازگشتند.
بعد از آن که صبح شد دزدها به نزد آن دو برادر آمدند و گفتند: شما کجا بودید؟
گفتند: ما همین جا بودیم و از جاى خود تکان نخوردیم . دزدها گفتند: به خدا قسم که ما آمدیم و جز دو دیوار چیزى ندیدیم . پس به ما بگویید که داستان شما از چه قرار است .
آن دو گفتند: ما به نزد رسول خدا صلى الله علیه و آله رفتیم و از او درخواست کردیم تا چیزى به ما بیاموزد. پس آن حضرت آیة الکرسى و تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام را به ما آموخت و ما هم آن ها را گفتیم . دزدان گفتند: بروید که به خدا قسم ، ما به دنبال شما نخواهیم آمد و با وجود این کلام (آیة الکرسى و تسبیحات ) هیچ دزدى نمى تواند متعرض ‍ شما شود. (73)
101 - تعلیم تسبیح فاطمه زهرا (س )
امام باقر علیه السلام مى فرماید:
خداوند به چیزى برتر از تسبیح فاطمه علیهاالسلام حمد و ستایش نشد و اگر چیزى برتر از آن بود، هر آینه رسول خدا صلى الله علیه و آله آن را به فاطمه علیهاالسلام مى بخشید (مى آموخت ).
102 - نحوه گفتن تسبیح فاطمه (س )
امام صادق علیه السلام مى فرماید:
در تسبیح فاطمه علیهاالسلام با تکبیر الله اکبر شروع کرده و سى و چهار مرتبه بگو، پس از آن سى و سه بار تحمید الحمد لله و سپس سى و سه مرتبه تسبیح سبحان الله .
103 - تسبیح هنگام خواب
امام صادق علیه السلام مى فرماید: هر کس شب را با تسبیح فاطمه علیهاالسلام سپرى کند (و هنگام خواب تسبیح گوید) از مردان و زنانى باشد که خدا را زیاد یاد مى کنند. (74)
104 - گفتن تسبیح قبل از خواب
امام صادق علیه السلام مى فرماید:
یکى از جاهایى که تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیهاالسلام گفتن آن وارد است هنگامى که به خوابگاه خود رفتى ، سى و چهار بار الله اکبر بگو، و سى و سه بار الحمد لله و سى و سه بار سبحان الله و آیة الکرسى و معوذتین را قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس و ده آیه از اول سوره صافات و ده آیه از آخر آن را بخوان . (75)

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1106/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما