مصحف فاطمیه چیست؟قسمت دوم--
57 بازدید
تاریخ ارائه : 9/12/2014 3:53:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

محتوای مصحف فاطمه علیهاالسلام

{نقل از پایگاه اینترنتی نصر19}

روایات مختلفی درباره محتوای مصحف فاطمه علیهاالسلام وجود دارد؛ برخی از این روایات مطالبی را نفی و بعضی دیگر مطالبی را اثبات می کند که از این قرار است:

محتوای نفی شده

با توجه به روایات اهل بیت علیهم السلام در می یابیم که مصحف فاطمه علیهاالسلام شامل بر دو قسمت، یعنی قرآن و دیگری احکام شرعی نیست. این روایات با تعبیرهای زیر آمده است:

قرآن نیست (17) گمان نمی کنم قرآن باشد (18) چیزی از قرآن در آن نیست (19) چیزی از کتاب الله در آن نیست (20) آیه ای از کتاب الله در آن نیست (21) حرفی از قرآن در آن نیست (22) و یک حرف از قرآن موجود در آن نیست (23)

از این همه تاکید و تکرار بر نفی وجود مطالب قرآنی در مصحف فاطمه در می یابیم که در زمان امام باقر و امام صادق علیهماالسلام مصحف، به معنای قرآن مکتوب بود. اما چرا امامان به آن مصحف فاطمه و نه کتاب فاطمه می گفتند؟ اگر کتاب می گفتند دیگر نیازی به این همه یاد آوری و آگاهی نداشت!

در پاسخ باید گفت: از آن رو که مصحف حضرت، بدین نام از آغاز خوانده می شد و در آن هنگام به معنای قرآن نبود، در زمان های بعد نیز همین اسم تکرار می شد. امام علی علیه السلام کتاب فاطمه را مصحف نامید: به همسرم مصحفی مشحون از علم داده شد که به کسی این دانشها داده نشد. (24)

مصحف، احکام شرعی را در برندارد ، در مورد احکام شرعی، امام صادق می فرماید: چیزی از حلال و حرام- احکام- در آن نیست. (25)

محتوای اثبات شده

روایات- به گونه تفصیل- تمام محتوای مصحف فاطمه را ذکر نکرده، بلکه عنوان ها یا برخی سخنان را بیان نموده اند. این روایات در منابع مختلفی پراکنده است و ذکر می کنند در مصحف فاطمه این مطالب آمده است:

مقام عظیم پیامبر صلی الله علیه وآله (26)

حوادثی که رخ خواهد داد (27)

نامهای انبیا و اوصیا (28)

اسامی پادشاهان و پدرانشان (29)

وصیت حضرت زهرا علیهاالسلام (30)

پی نوشت ها:

1-    بحارالانوار، ج 27، ص 371، ح 3.

2-    مکارم الاخلاق و معالیها، خرائطی، ص43، چاپ مکتبة الاسلام العالمیة، قاهره.

3-    فروع کافی، کلینی، ج3 ، ص 705، ح 2 تحقیق علی اکبر غفاری، چاپ دارالاضواء، بیروت.

4-    اعیان الشیعه، ج 1، صص314- 315.

5-    سیرة الائمة الاثنی عشر، ج 1، صص96 – 97.

6-    استنصار فی النفس علی الائمة الاطهار، ص 13، چاپ دارالاضواء.

7-    اصول کافی، ج 1، ص311، تحقیق غفاری، چاپ موسسه نشر اسلامی، قم.

8-    الارشاد، شیخ مفید، ص262، چاپ بصیرتی قم کمال الدین، صدوق، ج 1، ص 312 بحارالانوار، ج 36، ص201.

9-    تهذیب الاحکام، طوسی، ج 9، ص 144، ح 50، چاپ دارالاضواء، بیروت.

10- بحارالانوار، ج 103، صص 135- 136، ح 14.

11- همان.

12- اصول کافی، ج 1، ص24، ح 2 / بحارالانوار، ج 26، ص44، ح 77.

13- بحارالانوار، ج 26، ص 39، حدیث70.

14- بصائرالدرجات، صفار، ص 153، ح 6 / اصول کافی، ج 1، ص241، ح 5

15- بحارالانوار، ج 26، ص 46، حدیث 94.

16-    حج، آیه 75/ فاطر، آیه 1 / انعام، آیه 61/ اعراف، آیه 37 / هود، آیه 69/ حجر، آیه 15 / مریم، آیه 17- 19 و…

17- بحارالانوار، ص 45، ح 30.

18-    همان، ح 79.

19- همان، ص 43، ح 39.

20-    همان، ج 47، ص 271، ح3.

21-    همان، ص 46، ح 34.

22-    همان، ج 26، ص 39، ح 10.

23- همان، ج 37، ص176 / روضةالکافی، ص 43، ح 13.

24- بصائرالدرجات، ص200، ح 2.

25- اصول کافی، ج1، ص390، ح 1.

26- بحارالانوار، ج26، ص 41، ح 72.

27- اصول کافی، ج 1، ص240، ح 2 / بحارالانوار، ج 26، ص 13، ح اول.

28- بحارالانوار، ج 47، ص32.

29- بحارالانوار، ج 26، ص 13، ح اول/ اصول کافی، ج 1، ص 242، ح 3.

30- اصول کافی، ج 1، ص 241، ح 4.

منبع : تبیان با رعایت اختصار

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1110/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما