شعر یاس کبود
34 بازدید
تاریخ ارائه : 9/12/2014 3:39:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

                    

باید از فقدان گل خون جوش بود    در فراق یاس مشکی پوش بود

یاس بوی مهربانی می دهد          عطر دوران جوانی می دهد

یاسها یاد آور پروانه اند        یاس ها پیغمبران خانه اند

یاس را آیینه ها رو کرده اند     یاس را پیغمبران بو کرده اند

یاس بوی حوض کوثر می دهد         عطر اخلاق پیمبر می دهد

حضرت زهرا دلش از یاس بود       دانه های اشکش از الماس بود

داغ عطر یاس زهرا زیر ماه        می چکانید اشک حیدر را به چاه

عشق محزون علی یاس است و بس   چشم او یک چشمه الماس است و بس

اشک میریزد علی مانند رود         بر تن زهرا گل یاس کبود


نقل از سایت زیست


http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1127/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما