بیان صحیفه , جفر , جامعه و مصحف فاطمه علیها السلام‏
38 بازدید
تاریخ ارائه : 9/12/2014 3:26:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

بیان صحیفه , جفر , جامعه و مصحف فاطمه علیها السلام‏حماد بن عیسى گوید: شنیدم از امام صادق علیه السلام که فرمود: زنادقه در سال صدوبیست هشت ظهور کنند من این مطلب را در مصحف فاطمه علیهاالسلام دیدم، عرض کردم: مصحف فاطمه علیه السلام چیست؟ فرمود: چون خدایتعالى پیغمبرش صلى الله علیه و آله را قبض روح فرمود، فاطمه علیه السلام را از وفات آنحضرت اندوهى گرفت که جز خداى عزوجل مقدارش را نداند، بدانجهت خدا فرشته‏اى برایش فرستاد که او را دلدارى دهد و با او سخن گوید، فاطمه از این داستان بامیرالمؤمنین علیه السلام شکایت کرد (یعنى گزارش داد و یا شکایتش از نظر ننوشتن سخنان فرشته بود) على علیه السلام فرمود: چون آمدن فرشته را احساس کردى و صدایش را شنیدى، بمن بگو، پس فاطمه بامیرالمؤمنین علیه السلام خبر داد و آنحضرت هر چه مى‏شنید مى‏نوشت، تا آنکه از آن سخنان مصحفى ساخت، اما در آن مصحف چیزى از حلال و حرام نیست، بلکه در آن علم به پیش آمدهاى آینده است.
توضیح علامه مجلسى (ره) گوید: من فکر مى‏کنم که مقصود از زنادقه امثال ابن ابى‏العوجاء و ابن مقفع باشند که با امام صادق علیه السلام مجادله و مناظره مى‏کردند و سال 128 هجرى بیست سال قبل از وفات امام صادق علیه‏السلام است که زمان طغیان و بسیارى این طایفه بود و با آنکه مراد خلفاى بنى عباسند که کتب زنادقه را در آنسال ترویج دادند.
حسین بن ابى‏العلا گوید شنیدم امام صادق علیه السلام میفرمود همانا جفر سفید نزد من است، عرض کردم: در آن چیست؟ فرمود: زبور داود و تورات موسى و انجیل عیسى و صحف ابراهیم و حلال و حرام و صحف فاطمه، و معتقد نیستم که در مصحف چیزى از قرآن باشد: در آنست آنچه مردم بما احتیاج دارند و ما بکسى احتیاج نداریم حتى مجازات یک تازیانه و نصف تازیانه و14 تازیانه و جریمه خراش در آن هست و جفر سرخ هم نزد من است، عرضکردم: در جفر سرخ چیست؟ فرمود: اسلحه است و آن تنها براى خونخواهى گشوده میشود و صاحب شمشیر (امام قائم علیه السلام) آنرا براى کشتن باز میکند.
ابن ابى‏یعفور بحضرتش عرضکرد: اصلحک الله. پسران حسن او را میشناسند؟ فرمود: آرى بخدا میشناسند، چنانکه روز و شب را میشناسند و تشخیص میدهند که این روز است و این شب ولى حسد و دنیا طلبى ایشان را بر سرپیچى و انکار وامیدارد و اگر ایشان حق را از راه حق جویند، بر ایشان بهتر است (اکنون که براى خونخواهى سیدالشهداء و رفع منکرات با بنى عباس مى‏جنگند، هدفشان حق است و مقدس ولى چون این مبارزه باذن امام علیه‏السلام نیست، براى ایشان خیرى ندارد و حقى را از راه باطل بدست مى‏آورند و گناه انکار و سرپیچى از ما بگردنشان مى‏ماند).

امام صادق علیه السلام فرمود: همانا در جفرى که (پیشوایان زیدیه) یاد میکنند (و مدعى هستند که نزد آنهاست) چیزهائى است که ایشانرا ناپسند آید، زیرا آنها بحق قائل نیستند، در صورتیکه حق در آن جفر است (در آن نوشته است که از ایشان کسى بامامت نمى‏رسد و اجازه خروج و جنگیدن ندارد) و باز اگر راست مى‏گویند، قضاوتهاى على علیه السلام و احکام میراثى را که فرموده است (و در جفر نوشته است) بیرون آورند، راجع بمیراث خاله‏ها و عمه‏ها از ایشان بپرسید (اگر توانستند جواب گویند و باز اگر راست مى گویند) مصحف فاطمه علیهاالسلام ایشان را تکذیب میکند و سلاح پبغمبر صلى الله علیه و آله نیز همراه آنست، بیرون آوردند (وصیت فاطمه علیهاالسلام ایشان را تکذیب میکند و سلاح پیغمبر صلى الله علیه و آله نزد ماست نه نزد ایشان).
خداى عزوجل فرماید(3سوره 46) (((اگر راست میگوئید، کتابى پیش از این قرآن یا اثرى از علم براى من بیاورید.)))
توضیح آیه شریفه در سیاق احتیاج بر کفار است و در قرآن بکلمه (((ایتونى است))) که امام علیه السلام نقل بمعنى نموده و (((فأتوا))) فرموده است، خدایتعالى میفرماید: (((کافران از آنچه بیمشان داده‏اند روى گردانند، بگو اگر راست گوئید، آنچه را جز خدا مى‏خوانید، از زمین چه آفریده‏اند یا مگر در آفرینش آسمانها شرکت داشته‏اند، اگر راست گوئید، از کتابهاى آسمانى پیش از قرآن یکى را بیاورید یا اثرى از علم (که حجت باشد) بیاورید.
استشهاد امام علیه السلام به آیه شریفه از این نظر است که پیشوایان طایفه زیدیة براى اثبات ادعاى خود یا باید دلیلى از کتاب آسمانى بیاورند و یا اثرى از علم مانند گفتار انبیا و اوصیا و یا برهانى عقلى بیاورند و ایشان هیچیک را ندادند.

ابوعبیده گوید: یکى از شیعیان از حضرت صادق علیه السلام راجع بجفر پرسید، حضرت فرمود: جفر پوست گاویست پر از علم، عرضکرد: جامعه چیست؟ فرمود: طوماریست بطول هفتاد ذراع و عرض یک پوست مانند پوست ران شتر فربه که تمام احتیاجات مردم در آن نوشته است، (یعنى نوشته‏ها در آنست نه آنکه روى خود آن پوست نوشته باشد مرآت) همه قضایا حتى جریمه خراش در آنجا هست، عرضکرد:
مصحف فاطمه چیست؟ حضرت مدتى سکوت کرد و سپس فرمود: شما از آنچه میخواهید و نمیخواهید بحث میکنید (یعنى بعضى از پرسشهایت بقصد فهمیدن نیست یا بدردت نمیخورد) همانا فاطمه بعد از پیغمبر صلى الله علیه و آله هفتاد و پنج روز در دنیا بود و از فراق پدر اندوه بسیارى داشت و جبرئیل علیه السلام میامد و او را در مرگ پدر تسلیت میداد و خوشدل میساخت و از احوال و مقام پدرش خبر میداد و سرگذشت اولادش را پس از او برایش میگفت و على علیه السلام اینها را مى‏نوشت و آن نوشته‏ها مصحف فاطمه علیهاالسلام است.

امام صادق علیه السلام مى‏فرمود: همانا نزد ما نوشتجاتى است که با وجود آنها نیازى بمردم نداریم (که از آنهإ؛غ‏غ چیزى بپرسیم) ولى مردم بما احتیاج دارند، نزد ما کتابیست با ملاء پیغمبر صلى الله علیه و آله و خط على علیه السلام، دفتریست که هر حلال و حرامى در آنست، شما راجع بکارى نزد ما میآیید (و کسب تکلیف میکنید) سپس ما میفهمیم که شما به آن عمل میکنید یا عمل نمى‏کنید.
عبدالملک بن اعین بامام صادق علیه السلام فرمود: طایفه زیدیه و معتزله گرد محمد بن عبدالله (بن حسن بنفس زکیه) را گرفته‏اند آیا براى او سلطنتى هست؟ فرمود: بخدا که نزد من دو کتابست که نام تمام انبیا و سلاطینى که در زمین فرمانروائى میکنند، در آنها ثبت است، بخدا که در هیچیک از آنها نام محمدبن عبدالله نیست.

فضیل بن سکرة گوید: بر امام صادق علیه السلام وارد شدم، فرمود اى فضیل مى‏دانى اندکى پیش چه مطالعه میکردم؟، عرضکردم: نه، فرمود: کتاب فاطمه علیهاالسلام را مطالعه میکردم، تمام سلاطینى که در زمین فرمانروائى مى‏کنند، بنام خود و نام پدرانشان در آن نوشته است و من براى فرزندان حسن چیزى در آن ندیدم (گویا مقصود همان اولاد امام حسن در زمان امامست وگرنه در صحبت نسب سلاطین مصر فاطمى خدشه میشود مرآت -) اللهم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم


نقل از سایت نور الزهراء س

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1134/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما