جَفر و جامعه
86 بازدید
تاریخ ارائه : 9/12/2014 3:20:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

جَفر و جامعه

نقل از وبلاگ نیکنام عربشاهی


       جفر و جامعه: جفر و جامعه نام دو کتابی است که به حضرت علی (ع) منسوب است و در آنها از طریق علم حروف تمام حوادثی را که تا پایان جهان روی خواهد داد، ذکر کرده است و امامان از اولاد او آنها را می ‌شناختند و از روی آنها حکم می دادند. سپس به گفتة امام رضا (ع) در نامه‌ای که برای قبول ولایت عهدی به مأمون می نویسد می گوید که «جفر و جامعه بر این دلالت دارند که ولایت به پایان نمی رسد» و همانطور شد که پیشگوئی کرده بود. مأمون آن حضرت را مسموم کرد.

و در اصول کافی دربارة جامعه روایاتی است از جمله ابن ابی ‌عمیر از حضرت صادق (ع) روایت کند که طول جامعه هفتاد ذراع است به ذراع حضرت رسول (ص) و آن کتاب به املاء پیغمبر (ص) و به خط علی (ع) می باشد و در آن تمام احکام حلال و حرام و هرآنچه مردم بدان نیاز دارند ذکر شده است.                                       [الذریعه/ ج5 /ص119]

ابوبصیر گوید: امام صادق(ع) فرمود: همانا جامعه نزد ماست، اما مردم چه  می دانند که جامعه چیست؟

عرض کردم فدایت شوم جامعه چیست؟

فرمود: طوماری است به طول هفتاد ذراع پیامبر(ص) به املاء زبانی آن حضرت و دستخط علی(ع) ، تمام حلال و حرام و همه نیازهای دینی مردم، حتی جریمه خراش در آن موجود است. سپس با دست به بدن من زد و فرمود: به من اجازه می دهی ای  ابا محمد؟

عرض کردم من از آنِ شمایم هرچه خواهی بنما، آنگاه با دست مبارک مرا نشگون گرفت و فرمود: حتی جریمة این نشگون در جامعه وجود دارد.

سپس فرمود: همانا جفر نزد ماست، مردم چه می دانند جفر چیست؟

عرض کردم: جفر چیست؟

فرمود: مخزنی است از چرم که علم انبیاء و اوصیاء و دانشمندان گذشته بنی اسرائیل در آن است.                                    [ کافی/ ج1/ کتاب الحجه/ص344]

ابوعبیده گوید: یکی از شیعیان از حضرت صادق(ع) راجع به جفر پرسید،

حضرت فرمود: پوست گاوی است پر از علم.

عرض کرد: جامعه چیست؟

فرمود: طوماری است به طول هفتاد ذراع و عرض یک پوست مانند ران شتر فربه که تمام نیازهای مردم در آن نوشته است.                                  [کافی/ ج1/ص 349]

بدان که علوم اعداد و حروف و اوفاق و زُبُر و بَیّنات چون دیگر علوم معداتند، تا صعود برزخی و عقلی به اصول حروف برای نفس حاصل نگردد نتیجه حاصل نمی گردد و در جفر مستحصله بدست نمی آید فلذا جفر مقام است هر چند گفته اند: الاستحصال ان تأخذ النَظیرة و تشفعه بالمرتبة؛ و چه نیکو گفته است:

                         مستحصله  در    بیان   نیاید       سری است که بر زبان نیاید

                         مستأصل  از او  تمام   عالم        تا لطف   تو  در  میان   نیاید

و حرف حق همین است و شیخ محیی الدین عربی که خود خریت در صناعت جفر است در کتاب شریف مفتاح الاسرار گوید:

باب فی اللقط و هو السر الاعظم، و الوقوف علی حقیقته یحتاج الی زیادة التمرین بالاصول الموضوعة فلیس له قاعدة واحدة و لاضابطة محصورة بل یحتاج الی نور التوفیق فی الانتقال من کل حرف بحسب جهة من الجهات.

[فرهنگ علوم غریبه/ محمد نیکنام عربشاهی]

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1137/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما