امیدوار باشید تا کامیاب شوید
83 بازدید
تاریخ ارائه : 10/12/2014 4:45:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

امیدوار باشید تا كامیاب شوید

1-    خدا امید و خواب را برای جبران غم های زندگی به ما ارزانی داشته است.

2-    ناامیدی اولین گامی است كه انسان به سوی گور برمی دارد.

3-    یأس در كارها خودكشی است.

4-     امید و آرزو آخرین چیزی است كه دست از گریبان بشر بر می دارد.

5-    داشتن ظرفیت امید مهمترین حقیقت زندگی است، زیرا مقصود و توانِ رسیدن به حقیقت را برای انسان فراهم می سازد.

6-    آن زندگی كه به امید فردا بگذرد ، یك روز عقب مانده است.

7-    زندگی غافلان به دو بخش تقسیم می شود : نیمه اول به امید و نیمه دوم در حسرت نیمه اول.

8-    امید، رؤیای بیداران است.

9-    خوب زندگی كردنِ امروز هر دیروزی را به رؤیایی از خوشبختی و هر فردایی را به چشم اندازی از امید مبدل می كند.

10-كسی كه به عرصه ی ایمان گام می نهد ( به آن مقام هستی كه نهایت آرزو است) به حریم حیات داخل می شود.

11-مال و ثروت، سرانجام انسان را تباه می كند و دام آرزوها را گسترده می دارد.

12-آرزو برای انسان ها رحمت است. اگر آرزو نبود هیچ مادری به فرزند خود شیر نمی داد و هیچ باغبانی درختی در زمین نمی كاشت.

13-آرزو چون سراب ، دارای نمای فریبنده ای است كه حقیقت ندارد.

14-شما همیشه ترجیح می دهید كه زودتر به آرزوهایتان برسید تا دیرتر. به همین دلیل است كه در تمام عرصه های زندگی تان بی قرار هستید.

15-اگر می خواهید پیروز شوید امیدوار باشید.

16-بهترین وسیله برای فتح و پیروزی امیدواری است . اگر می خواهید پیروز شوید امیدوار باشید.

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=5038

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما