در نومیدی بسی امید است
62 بازدید
تاریخ ارائه : 10/15/2014 8:37:00 AM
موضوع: اخلاق و عرفان

در نومیدی بسی امید است

1-    امید سرابی است كه اگر ناپدید شود همه از تشنگی خواهیم سوخت.

2-    امید دارویی است كه شفا نمی دهد اما درد را قابل تحمل می كند.

3-    امید نصف خوشبختی است.

4-    برای رسیدن به آرزویی باید ده ها آرزوی دیگر را سر برید.

5-    اگر می خواهید پیروز باشید امیدوار باشید.

6-     چرخهای سنگین و زنگ زده ی زندگی با دست های نامریی امید می چرخند.

7-    خداوند وقتی می خواهد كسی را فاسد سازد او را به همه آرزوهایش می رساند.

8-    دنیا با امید بر پاست وآدمی با امید زنده است.

9-  راه زندگی پر از موانع و مشكلات است، تنها كسی می تواند از این راه پر خطرعبوركند كه روحش از امید لبریز باشد و نومیدی در وی نفوذ نكند.

10-متانت ریشه امید است و امید كلید كامیابی.

11-یگانه تسكین دهنده آرزوهای طلایی دو چیز است: صبر و امید.

12-ناامیدی یعنی دوست نداشتن خود، دیگر هیچ.

13-هر شكست لااقل این فایده را دارد كه انسان یكی از راه هایی را كه به شكست منتهی می شود می شناسد.

14-هرگز نومید نشوید، هرگاه هم شُدید، بدانید كه در نومیدی بسی امید است.

15-امید غذای روزانه بیچارگان است.

16-به امیدِ فكر و كوشش خود باشیم نه به انتظار بخت و اتفاق .

http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=5067

تبیان

http://nasimemarefat.parsiblog.com/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما