احترام به مادر
61 بازدید
تاریخ ارائه : 9/27/2014 4:19:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

مادر

وقتی به جهل جوانی بانگ بر مادر زدم.دل آزرده به کنجی نشست گریان همی گفت:مگر خردی(کودکی)فراموش کردی که درشتی(بی ادبی)میکنی؟؟!!

چه خوش گفت زالی(پیرزن) به فرزند خویش

                                  چو دیدش پلنگ افکن و پیلتن

گر از عهد خردیت یاد آمدی

                                 که بیچاره بودی در آغوش من

نکردی در این روز بر من جفا

                                 که تو شیرمردی و من پیرزن

منبع:گلستان ارباب سخن سعدی شیرازی/باب ششم/حکایت 6

http://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1213/

وبگاه نسیم معرفت درخدمت شما