آثار شوم شراب در شعر سعدی ( علیه الرحمه )
57 بازدید
تاریخ ارائه : 10/20/2014 4:24:00 PM
موضوع: اخلاق و عرفان

آثار شوم شراب  در شعر سعدی

       (  علیه الرحمه   )

ابلیس شبی رفت به بالین جوانی

 آراسته با شکل مهیبی سر و بر را
گفتا که منم مرگ و اگر خواهی زنهار          باید بگزینی تو یکی زین سه خطر را
یا آن پدر پیر خودت را بکشی زار      یا بشکنی از خواهر خود سینه و سر را
یا خود ز میناب کشی یک دو سه ساغر   تا آنکه بپوشم ز هلاک تو نظر را
لرزید از این بیم جوان بر خود و جا داشت             کز مرگ فتد لرزه به تن ضیغم نر را
گفتا پدر و خواهر من هردو عزیزند            هرگز نکنم ترک ادب این دو نفر را
لیکن چو به میدفع شر از خویش توان کرد           می نوشم و با وی بکنم چاره ی شر را
جامی دو بنوشید و چو شد خیره ز مستی             هم خواهر خود را زد و هم کشت پدر را
نقل از سایت هزار حرف نگفتهhttp://nasimemarefat.parsiblog.com/Posts/1260/وبگاه نسیم معرفت در خدمت شما